joi, 28 aprilie 2016

Ediția din 29 apr. 2016 Dumnezeul filosofilor și Dumnezeul credinței. Perspective filosofice și teologice actuale

Dezbaterea din această zi de vineri, „Vinerea Patimilor”, aduce în prim plan tensiunile cognitive dintre filosofie și teologie (cunoaștere rațională și „trezire” mistică), plecând de la opiniile exprimate de către Blaise Pascal și Friedrich Nietzsche, nume des asociate cu scopul de a ilustra ideea că zbuciumul nostru sufletesc, frământat continuu de corelații opozitive, își are izvorul în felul în care ne raportăm, prin trăire, la Dumnezeu.
Cum putem corela experiența mistică pe care Blaise Pascal a avut-o în ziua de luni 23 nov. 1654 – experiență consemnată într-un petic de hârtie descoperit, la moartea sa, în căptușeala unei haine - „De la ora zece şi jumătate seara şi până la douăsprezece şi jumătate, noaptea. Foc. Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob, nu al filosofilor şi savanţilor. Certitudine. Certitudine. Sentiment. Bucurie. Pace. Dumnezeul lui Iisus Hristos, cu acele cuvinte înspăimântătoare, care elimină orice speranță, rostite de Nietzsche, în Cartea a treia, fr. 127, din Știința voioasă: „Dumnezeu a murit! Dumnezeu rămâne mort! Și noi l-am ucis! Cum să ne consolăm, noi,ucigașii ucigașilor?
În ce sens Dumnezeul lui Iisus Hristos în care crede creştinul este diferit de Dumnezeul filosofilor şi savanţilor despre care vorbeşte şi Pascal în lumina viziunii pe care a avut-o? Cum mai putem vorbi despre Dumnezeul cel viu, ca prezenţă morală în conştiinţa credinciosului, în condițiile în care practicile profane de viață, dominate de calcul și concurență nemiloasă, suverane în viața cotidiană, par a îndreptăți opinile lui Nietzsche?
Sunt întrebări la care va încerca să răspundă tânărul filosof și teolog Laurenție Gheorghe, invitatul ediției din această săptămână a Izvoarelor de filosofie. Cu o formație interdisciplinară, absolvent a două masterate, Studii Europene și Drept Comunitar, respectiv, Filosofie Moral-Politică și posesorul unei duble licențe, filosofie și teologie, dl Laurenție Gheorghe este dr. în filozofie și, actualmente, asistent universitar la Facultatea de filosofie a Universității din București.

Inregistrarea dezbaterii se află la adresa de mai jos:
http://www.radioromaniacultural.ro/29_aprilie_2016_planeta_radio_izvoare_de_filozofie_dumnezeul_filosofilor_si_dumnezeul_credintei_perspective_filosofice_si_teologice_actuale-48779Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu