joi, 26 noiembrie 2015

Ediția din 27 nov. 2015. Remodelări ale binomului sferă privată vs. sferă publică. Cercetări filosofice actuale


Ideea modernă clasică după care trebuie să distingem între sfera privată (spațiul individual de viață în care se manifestă o serie de „libertăți naturale”: libertatea de gândire și de opinie, libertatea de conștiință, respectiv de credință religioasă, libertatea de asociere, libertatea de expresie, libertatea de manifestare a preferințelor de toate felurile, pe scurt, libertatea de a-ți proiecta și trăi viața în mod liber, fără nici un fel de constrângeri exterioare etc.) și sfera publică (spațiul de viață în care se manifestă comunitar interesele noastre private divergente, spațiul ocupat de exercitarea puterii statului și autorității instituțiilor de toate tipurile, spațiul în care trebuie, prin reglementari explicite, să se producă o serie întreaga de armonizări, politice, civice și cetățenești etc.), își păstrează și astăzi, în condițiile globalizării lumii, al consumerismului generalizat și a obsesiei pentru eficiență economică, relevanța teoretică și practică? Care este starea actuală a „balanței” dintre „public” și „privat”, în condițiile în care mai toate statele lumii, invocând presiuni instituționale, tind să reglementeze și aspecte aparținând în mod tradițional sferei private? Pe scurt, fenomenele legate de globalizare, consumerism și eficiență produc schimbări majore în stilul nostru, privat, de viață?
            Acestea sunt întrebările care vor structura dezbaterea din această săptămână, întrebări sugerate de rezultatele unor incitante cercetări interdisciplinare ce au fost unificate în volumul, apărut recent la Editura Pro Universitaria, cu titlul: Re-thinking the political in contemporary society. Globalization. Consumerism. Economic Efficiency.
Invitat în studio este prof. univ. dr. Viorel Vizureanu, Prodecan al Facultății de filozofie, Universitatea din București.
            


Inregistrarea emisiunii se afla la adresa: dehttp://www.radioromaniacultural.ro/27_noiembrie_2015_planeta_radio_izvoare_de_filozofie_remodelari_ale_binomului_sfera_privata_vs_sfera_publica_cercetari_filosofice_actuale-41620


joi, 19 noiembrie 2015

Ediția din 20 nov. 2015 Cărți și idei filosofice la Târgul de Carte „Gaudeamus”, 2015. Coordonate faptice și interpretative

Cultura cărții filosofice tipărite se află în criză?
Aceasta este întrebarea la care va încerca să răspundă ediția din această săptămână a Izvoarelor de filozofie, pe care o realizăm în direct de la Târgul de carte „Gaudeamus”.
Pretextul dezbaterii ne-a fost sugerat de oferta editorială din acest an, pe care am corelat-o inclusiv cu oferta din anii precedenți, ce ilustrează simptomatic, pare-se, că filosofii români sunt mai interesați de publicarea de articole științifice în reviste de specialitate, decât de cărți cu subiecte ample și destinate iubitorilor de cultură reflexivă.

Invitatul aceste ediții este cunoscutul filosof al educației, dl. prof. univ. dr. Emil Stan

Înregistrarea dezbaterii se afla la adresa: 
http://www.radioromaniacultural.ro/20_noiembrie_2015_carti_si_idei_filosofice_la_targul_de_carte_gaudeamus_2015-41612

joi, 12 noiembrie 2015

Izvoare de filozofie. Ediția din 13 nov. 2015 Cercetarea academică în era Internetului. Dileme filosofice și provocări etice

Filosofia nu este, cum inspirat se exprima Russell, un set de vise plăcute. Provocările ei, generate de întrebări ineluctabile,  revin continuu în ciuda faptului că ambianța și contextele de viață ale oamenilor sunt într-o continuă și dramatică schimbare.
Ei bine, despre această dinamică a persistenței și schimbării marilor interogații vom vorbi în ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe calea undelor, plecând de la actualele controverse filosofice și etice legate de problematica cercetării științifice, a creației intelectuale și a producerii noului teoretic în contextul dominației Internetului.
Dezbaterea aduce în prim plan actualul conflict cultural, valoric și filosofic, dintre două abordări, juridice și etice, privitoare la protejarea și/sau libertatea circulației ideilor în mediul online.
Ideile noi, produse de comunitățile academice de pretutindeni și propagate online prin reviste de specialitate și stocate în baze internaționale de date, trebuie apărate prin mecanisme juridice și etice specifice dreptului de autor sau, în virtutea dreptului universal la informare, accesul ar trebui să fie liber? Asistăm, în acest context de înfruntare argumentativă, la o disoluție a meritelor intelectuale și a recunoșterii excelenței în cercetare? Paternitatea ideilor și recunoașterea publică a unui drept moral asupra muncii intelectuale proprii intră în conflict cu dreptul „natural” al utilizatorului de a avea acces liber, neîngrădit juridic și etic, la cultură și informații? 
Iată doar câteva dintre temele de meditatie asupra cărora ne vom concentra în dezbaterea de astăzi, teme pe care le-am extras dintr-un incitant proiect de cercetare cu titlul: Statutul epistemic al intuițiilor morale în evaluarea etică a tehnologiilor noi si emergente, inițiat de „Centru de Cercetare în Etică Aplicată” și finanțat de UEFISCDI.  
Invitat în studio este tânărul filosof Radu Uszkai (membru al echipei de cercetare în proiectul amintit), specialist în etică aplicată și un fin cunoscător al actualelor dezbateri privind proprietatea în mediul virtual, cercet. șt. dr. la „Centrul de cercetare în etica aplicată”, Facultatea de filozofie, Universitatea din București.  


Înregistrarea dezbaterii este postată la adresa: 
http://www.radioromaniacultural.ro/13_noiembrie_2015_cercetarea_academica_in_era_internetului_dileme_filosofice_si_provocari_etice-40489

joi, 5 noiembrie 2015

Ediția din 6 nov. 2015. Între corectitudine, eroarea onestă și frauda deliberată. Etica cercetării științifice sub priviri interdisciplinare

O bună parte a dezbaterile publice generate de o serie de reprezentanți de marcă ai comunităților științifice de pretutindeni, inclusiv de la noi, tematizează, paradoxal poate, mai degrabă mesajele etice ale cercetării și cunoașterii științifice, decât cele legate de adevăr, cum știm, valoarea cardinală a cunoașterii.
Asistăm pretutindeni la dezbateri privind corectitudinea comportamentului omului de știință și, iarași paradoxal, mai puțin la o descriere a modului în care aceasta produce adevărul. În alți termeni, suntem mai sensibili la modul în care folosim adevărul și mai puțini interesați de mecanismele prin care acest adevăr apare în lume. Mai mult decât atât, constatăm azi un interes cu totul aparte pentru elaborarea unor coduri de etică a cercetării științifice și un mai slab interes pentru analiza veracității reprezentărilor științifice despre lume.
Putem vorbi oare, în materie de etică a științei, așa cum susținea regretatul filosof  Mihail Radu Solcan, despre un conflict între o etică a cuminţeniei, bazată pe sensibilitate, sentimentul datoriei, seriozitate, prudenţă etc., și etică a cunoaşterii, fundată pe valorile concurenței loiale și pe dorința de maximizare a propriilor interese (ne)științifice.
Vechiul ethos a științei bazat pe ideea universalității cunoașterii, a impartialității adevărului și folosirii gratuite a rezultatelor intră în conflict cu practicile științifice actuale interesate de recunoaștere publică și de obținerea de noi și noi granturi? Căutarea dezinteresată de a adevărului, a cunoașterii de dragul de a ști, este astăzi abandonată?
Acestea sunt principalele întrebări pe care le aduce în fața Dvs. dezbaterea din această săptămână a întâlnirii noastre pe calea undelor.
Ideea dezbaterii ne-a fost sugerată de apariția recentă, la Editura Universității din București, a lucrării Etica cercetării științifice și proprietatea intelectuală.

Invitat: prof. univ. dr. Constantin Stoenescu, prodecan al Facultății de Filozofie 
Înregistrarea emisiunii se află la adresa: 
http://www.radioromaniacultural.ro/6_noiembrie_2015_invitat_prof_univ_dr_constantin_stoenescu-40456