miercuri, 30 martie 2022

Ediția din 1 aprilie: Ideea de libertate în filosofia politică românească

 


Centrală gândirii moderne, ideea de libertate este una dintre ideile în jurul cărora s-a coagulat filosofia politică a secolului al XX-lea și asupra căreia au reflectat majoritatea marilor gânditori moderni europeni, dar și români.

Pentru ediția din această săptămână, vă propunem o dezbatere privitoare la istoria acestei idei în spațiul cultural românesc al ultimilor 150 de ani, pentru a vedea cum a fost posibil ca, decenii la rând, intelectualii autohtoni să fie atrași de idei politice situate la extremele spectrului politic. Mai exact, cum a fost posibil ca gânditori precum Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu sau Constantin Noica să manifeste o simpatie fățișă pentru idei de extremă dreaptă? Cum a fost posibil ca, imediat după instaurarea comunismului, mediul intelectual românesc să își schimbe orientarea filosofico-politică la 180 de grade și să adopte, aproape fără rest, o ideologie situată în spectrul politic în extrema stângă?

Prilejul acestei dezbateri este apariția de curând, la Editura Institutului European din Iași, a cărții „De la Romantism la Național-Comunism. Încercare asupra modernității românești” semnată de Gelu Sabău, o lucrare de sinteză remarcabilă în spațiul reflexiv românesc, care își propune o genealogie intelectuală a modernității românești, pornind de la conceptele de libertate pozitivă și libertate negativă, așa cum au fost ele dezvoltate de filosoful britanic Isaiah Berlin.


Ca invitat al emisiunii în vom avea chiar pe autorul lucrării puse în dezbatere, Gelu Sabău, doctor în filosofie, conferențiar al Facultății de Jurnalism a Universității „Hyperion” din București. Având la activ multiple stagii de cercetare la Universitatea Bourgogne, Dijon, Franța (2005 – 2006), École Pratique des Hautes Études, Paris (2007 – 2009) și Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (2018), invitatul nostru a publicat multiple studii de specialitate și volume de autor, printre care amintim volumul Ortodoxie și erezie în primele secole creștine, publicat la editura Ars Docendi din București în 2016.

Vă invităm să vă alăturați și dvs. acestei discuții, ca de obicei, în ziua de vineri, pe data de 1 aprilie, începând cu orele 21.10 pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro .

 

Realizator: Cornel-Florin Moraru

joi, 24 martie 2022

Ediția din 25 Martie - Abecedarul gândirii grecești antice: litera omicron

 Pentru a ne ghida în periplul nostru prin cultura antică, îl vom avea, ca de obicei, invitat pe colaboratorul constant al Izvoarelor de filosofie, Theodor Georgescu, filolog clasicist, conferențiar al Facultății de limbi și literaturi străine a Universității din București și coautor –  alături de Simona Georgescu și Constantin Georgescu - al primului dicționar Grec-Român din cultura noastră, un proiect editorial impresionant, care cuprinde nu mai puțin de 12 volume, dintre care 5 au fost deja publicate – și peste 2400 de pagini.

Vă invităm să vă alăturați și dvs. acestei călătorii peste două milenii și jumătate de istorie a gândirii pe care v-o propunem, vineri, pe data de 25 martie, începând cu orele 21.30 pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro .

 

Realizator: Cornel-Florin Moraru

Realizator: Cornel-Florin Moraru

joi, 17 martie 2022

Ediția din 18 martie: Receptarea filosofiei în societate și mediul universitar contemporan

 


Adesea, filosofilor li s-a reproșat că se retrag în „turnul lor de fildeș” și abordează subiecte străine preocupărilor și intereselor publicului larg. Poate și din această cauză, ea este privită mai degrabă ca o specializare abstractă, cu dezbateri ce-i vizează doar pe puținii inițiați ai domeniului și fără deschidere către societate în întregul său.

Cu toate acestea, privind în istoria filosofiei, putem observa o continuă preocupare a filosofilor de a aduce filosofia „în stradă”, printre oameni. De la dialogurile socratice până la filosofia aplicată contemporană, efortul de a populariza fără a vulgariza dezbaterile filosofice a fost unul constant și susținut. Practica filosofică, conferințele deschise publicului larg și cafenelele filosofice sunt, în vremurile noastre, exemple ce stau mărturie pentru acest lucru. Tocmai de aceea, pentru ediția din 18 martie vă propunem o dezbatere privitoare la modurile în care poate fi facilitată filosofia în societatea contemporană, precum și rolul său în mediul universitar actual.

Cum poate vorbi filosofia pe limba publicului larg? Cum pot fi aplicate conceptele și metodele filosofice pentru o mai bună înțelegere a problemelor cotidiene? Care este rolul filosofiei în educația contemporană?

Acestea sunt întrebările de la care pornim discuția de vineri seară, alături de Claudiu Mesaroș, conferențiar al Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științele Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Vă invităm să vă alăturați și dvs. acestei discuții, ca de obicei, în ziua de vineri, pe data de 18 Martie, începând cu orele 21.10 pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro . 

 

Realizator: Cornel-Florin Moraru

joi, 10 martie 2022

Ediția din 11 martie: Filosofia în contextul actual. Incursiuni în etica războiului

     Deși putem găsi încă din Antichitate reflecții asupra modului în care ar trebui să fie purtate războaiele, astfel încât să nu provoace mai multă suferință decât este necesar, problema eticii în război nu este una dintre temele tradiționale ale filosofiei. Ea s-a consacrat ca temă centrală de dezbatere abia în secolul al XX-lea, odată cu atrocitățile celui de-al doilea război mondial și, mai de curând, în contextul războaielor purtate în Orientul Mijlociu. În prezent, dezbaterile privitoare la principiile și valorile etice care limitează violența și daunele provocare de conflictele armate sunt esențiale pentru a înțelege evenimentele prin care trecem.

Tocmai de aceea, pentru ediția din această săptămână vă propunem o dezbatere de 50 de minute privitoare la ce înseamnă un „război drept” și care sunt principiile morale ce ar trebui să guverneze decizia de intrare într-un război, purtarea efectivă a acestuia, dar și situațiile create după încheierea unui război.

Invitatul lui Cornel-Florin Moraru pentru această dezbatere va fi Mihai-Valentin Cernea,  cadru didactic al Departamentului de Filosofie și Științe Socio-Umane din cadrul Academiei de Studii Economice din București și specialist în etică aplicată.

Vă invităm să vă alăturați și dvs. acestei dezbateri incitante, ca de obicei, vineri, pe data de 11 martie, începând cu orele 21.10 pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro .

 Realizator: Cornel-Florin Moraru

joi, 3 martie 2022

Ediția din 4 martie: Gândirea filosofică în contexte neconvenționale. Reflecții asupra muzicii alternative

 


Deși este privită mai degrabă ca o disciplină academică abstractă, filosofia s-a apropiat din ce în ce mai mult de fenomenele concrete ale lumii în care trăim și cu care ne întâlnim la fiecare pas în viața de zi cu zi. Tocmai de aceea, domenii anterior ignorate au dobândit relevanță filosofică pentru gânditorii contemporani. Despre aceste contexte neconvenționale asupra cărora se exercită gândirea filosofică actuală vă propunem să discutăm în ediția din această săptămână a Izvoarelor de filosofie.

Cu acest prilej, vom face o incursiune în filosofia muzicii alternative și a culturii pop, pentru a vedea cum putem gândi filosofic muzica pe care generațiile tinere o ascultă și care este relevanța acestei muzici pentru înțelegerea lumii în care trăim. Care sunt mesajele filosofice al muzicii alternative? Cum își construiesc fanii identitatea în jurul cântecelor pe care le iubesc? Ce impact au versurile melodiilor preferate asupra modului de semnificare al limbajului cotidian?

Acestea sunt întrebările de la care vom porni discuția de astăzi alături de invitata noastră,  doamna Mihaela Frunză, profesor al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Boyai din Cluj și specialist în etică aplicată și filosofia culturii pop.

Vă invităm să vă alăturați și dvs. acestei dezbateri incitante, ca de obicei, vineri, pe data de 4 martie, începând cu orele 21.10 pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro .

 

Realizator: Cornel-Florin Moraru

Realizator: Cornel-Florin Moraru

Conexiuni:

Blog – http://izvoaredefilosofie.blogspot.ro