vineri, 14 decembrie 2012

Ediția din 15 dec. Ziua mondială a filosofiei. Priviri retrospective


Invitat: lector univ. dr. Cristian Iftode 


Sărbătorirea în 15 noiembrie a Zilei mondiale a filosofiei a produs în acest an, dacă avem în vedere numărul și amploarea evenimentelor, o mai mare însuflețire decât în anii precedenți. În țările europene, dar și în SUA ori Canada, s-au organizat simpozioane, mese rotunde, comunicări și întâlniri între iubitorii de înțelepciune, profesioniști și amatori, animați de a transforma o sărbătoare laică și, în multe privințe, impersonală, într-un eveniment de conștiință și trăire interioară.
Care ar putea fi motivele acestei însuflețiri? Oare faptul că Ziua mondială a filosofiei a coincis în 2012 cu sărbătorirea celor 300 de ani de la nașterea lui Jean Jacques Rousseau, filosoful drepturilor naturale ale omului și libertăților imprescriptibile, atât de dragi nouă? Faptul că UNESCO a propus ca temă de reflecție în acest an, problematica filosofică a schimbului între generații  și, deopotrivă, perfecționarea strategiilor de predare a filosofiei la copii, să constituie un alt motiv al animației semnalate? Am putea lua în calcul și faptul că s-au împlinit zece ani de când UNESCO a decis sărbătorirea unei Zile mondiale a filosofiei? În sfârșit, care sunt beneficiile publice ale cultivării unui domeniu considerat de mult ori elitist, din moment ce i se acordă, în calendarul atât de restrictiv al evenimentelor UNESCO,  o zi specială?
L-am invitat să răspundă la acestea întrebări și, firește, la întrebările dumneavoastră, pe d-l lector univ. dr. Cristian Iftode, un reprezentant de marcă a noii generații de gânditori români și un cunoscător de profunzime a ambianței filosofice internaționale actuale.

duminică, 2 decembrie 2012

Ediția din 8 dec. 2012 Filosofia: medicină a sufletului! Dialog și terapie în consilierea filosofică


Invitat: prof. Nicoleta Claudia Vujdea


Ideea tradițională că filosofia este o „medicină a sufletului” (Cicero) ori că a filosofa autentic constă în a face nu cărți, ci oameni (Feuerbach), a generat în ultimele decenii, atât în America cât și în majoritatea tărilor europene, o atracție publică atât de însemnată, încât nomenclatorul profesiilor cuprinde acum un nou domeniu de expertiză: consilierea filosofică. Prin această adiție profesională, filosofia devine, pare-se, nu atât o formă de cunoaștere „pura” a lumii, cât mai degrabă un ghid de folosinţă a resurselor sufletești de bună dispoziție, un cod de bune practici sociale și profesionale, un manual de întrebuinţare a vieţii cu sens, chiar „o știință a fericirii”, cum gândeau vechii greci scopul ultim al gândirii contemplative.
Ei bine, despre acest aspect al filosofiei ca resursă de îmbunătăţire a calităţii vieţii și, deopotrivă, ca o terapie legată de problemele omului sănătos, prin intermediul dialogului de consiliere, vă invit să facem un schimb de opinii în această săptămână.
Suntem onorați de prezența în studio a d-nei profesor Nicoleta Claudia Vujdea, consilier filosofic și formator în domeniul consilierii filosofice la  Școala „ Parresia” AICOFI, Bolognia. Traseul formativ și profesional al domniei sale ilustrează modul în care filosofia devine astăzi, tot mai mult, o resursă de consiliere și o modalitate de stimulare a dialogului intercultural generalizat. Astfel, după absolvirea Facultății de filozofie din București, d-na Nicoleta Claudia Vujdea își continuă studiile cu un master în bioetică la Universitatea „Sacro Cuore”, Roma și dobândește, rând pe rând, diverse competențe prin diplome de specializare și profesionalizare: specializare în psiho-filozofie,  la Roma, specializare în mediere civilă, la Universitatea din Perugia. În acest context, interesante sunt activitățile în care a fost și este și în prezent implicată invitata emisiunii noastre: mediator cultural și lingvistic, mediator al diferențelor interculturale dintre parteneri implicați în proiecte europene, profesor și formator de consilieri filosofici etc.
Dumneavoastră, dragi prieteni ai emisiunii, ați avea nevoie de consiliere filosofică? Astept, ca de obicei, intervențiile radiofonice la numerele de telefon ale RRC.