sâmbătă, 13 iulie 2013

Edițiile 15 iulie – 7 septembrie 2013. Program de redifuzări


Dragi prieteni,
Între 15 iulie și 7 septembrie, emisiunea Izvoare de filozofie vă propune o serie de redifuzări, pe care le puteți (re)asculta, firește, pe lungimile de undă ale postului de Radio România Cultural, ori accesând înregistrările audio existente pe acest blog.

Planificarea acestor redifuzări este următoarea:
20 iulie – Pagini filosofice inedite. Vasile Băncilă despre Nae Ionescu. Invitat: cercet şt. Dora Mezdrea 
27 iulie - Filosofi şi scrieri filosofice în arhivele CNSAS. Invitat: cercet şt. Dora Mezdrea 
3 august - Tehnologiei scrisului - un nou domeniu de investigații filosofice.  Invitat: conf. univ. dr.  Manuela Ungureanu
10 august - Natura umană în declin? Ipoteze şi dezbateri interdisciplinare actuale. Invitat: lector univ. dr. Corina Matei 
17 august - În căutarea sinelui. Explorări filosofice în lumea reflexivității românești. Invitat: prof. univ. dr. Ion Dur 
24 august  - Gaston Bachelard: între știință și reverie. Radiografia unei gândiri paradoxale. Invitat: prof. univ. dr.  Ionel Bușe
31 august -  Parteneriate filosofice în dialog: Universitatea din București și  New York University. Invitat: prof. univ. dr. Mircea Dumitru
7 septembrie - Provocările formative ale valorilor…tradiționale. Perspective ale filosofiei educației. Invitat: prof. univ. dr. Emil Stan

PS. ANUNȚ IMPORTANT - Unii dintre dvs. mi-au semnalat că o serie de înregistrări audio ale emisiunilor din anul 2011, postate pe blog, au dispărut. Vă anunț că situația s-a remediat și, prin urmare, fiecare postare de emisiune este însoțită acum de înregistrarea audio corespunzătoare. Înregistrările, cum veți remarca, nu sunt supuse unor postprocesări audio. Ni s-a părut firesc ca înregistrarea postată să reproducă întocmai atmosfera și condițiile de realizare a tipului de emisiune, „dezbatere în direct”.

luni, 8 iulie 2013

Ediția din 13 iulie 2013. Filosofie și erudiție. O evocare a gânditorului și cărturarului Aram FrenkianInvitat: acad. Gheorghe Vlăduțescu

Ediția din această săpmână a întâlnirii noastre vă propune o evocarea a personalității lui Aram Frenkian (1898-1964), de la a cărui naștere s-au împlinit, recent, 115 ani.

Filosof și poliglot, Aram Frenkian „a fost, poate, cel mai de seamă clasicist din spațiul noastru de cultură, cuprinzând cam tot ce se putea cuprinde, de la Homer la Plotin.  Avea însă o predilecție aparte pentru timpul <auroral> și pentru acela <crepuscular>, zicând, de altfel, că filosofiile post-aristotelice l-au atras. Totuși, nu numai, dar care l-au cunoscut, știu câtă sfiiciune punea în mărturisirea impresionantei sale cunoașteri a culturii vechilor greci și nu numai. Mulțimea cunoștințelor, acea polymatheia, care îl irita, la vremea sa pe Heraclit, era însoțită, sever supravegheată mai curând, de înțelegere. Poate, scrierile sale se supun, fiecare, unei idei. Frenkian nu lasă informația liberă; mijloc, doar, era făcută să participe la o demonstrație” (Gheorghe Vlăduțescu).  

Invitat în studio este d-l acad. Gheorghe Vlăduțescu. Domnia sa ne propune, alături de pertinente evaluări filosofice, o serie de rememorari ale întâlnirilor personale, formative pe linie clasicistă, cu acest mare savant și enciclopedist pe care-l evocăm într-un portret radiofonic: Aram Frenkian. 


joi, 4 iulie 2013

Ediția din 6 iulie. Incursiuni în logica…inimii. Reconfigurări conceptuale în antropologia filosofică actuală

Invitat: dr. Huian (Albu) Georgiana

Încercările de înțelegere a ființei noastre ca întreg au gravitat, mai ales de la Kant încoace, în jurul unor concepte investite cu rol axiomatic și unificator: subiect, substanţă gânditoare, eu, interioritate, conştiinţă, intenţionalitate, intelect, corp etc. Rând pe rând, aceste concepte au devenit axiome ale înțelegerii de sine omenești, fapt pe care-l putem identifica în sute de cărți și mii de articole grupate în biblioteci sub eticheta: „antropologie filosofică”.
Numai că, fapt paradoxal, pe măsură ce avansăm, cu ajutorul acestor concepte, în cunoașterea de sine, ființa noastră se ascunde tot mai mult, adeverind parcă spusele lui Blaga: misterul lumii sporește pe măsură ce ne apropriem de el!
Ei bine, în dezbaterea din această sâmbătă va propunem un itinerar insolit de înțelegere a omului, amintind de celebrele cuvinte ale lui Pascal: „inima are rațiunile sale pe care rațiunea nu le cunoaște”.
Pretextul dezbaterii îl constituie cercetările recente întreprinse de către d-na Huian (Albu) Georgiana, invitata noastră în studio, asupra unei vechi tradiții culturale, filosofice, teologice și intelectuale europene, care socotea că „inima” este principalul nostru organ de cunoaștere. În „inimă”, și nu în „rațiune”, cum credem noi, se află, pare-se, centrul cunoașterii veritabile, capacitatea noastră instantanee de a deosebi adevărul de fals și binele de rău și, mai mult decât atât, doar prin „cunoașterea cardiacă”, ca „vedere” a lui Dumnezeu, am putea descifra misterul vieții și al morții.
D-na Huian (Albu) Georgiana este o reprezentantă de vârf a tinerei generații de filosofi români, aflate în plin proces de afirmare publică. Domnia sa a absolvit două facultăți: Facultatea de filosofie și Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia de Filologie Clasică, Universitatea din Bucureşti. Studiile de licență au fost urmare de o serie de specializări și masterate în filozofie și teologie: stagii de specializare în Germania, la Universitatea din Tubingen, masterat la Universitatea din Louvain, Belgia, specializarea studii europene, masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Secția Doctrină și Cultură. De curând, invitata noastră și-a susținut un doctorat în cotutelă, Universitatea din București, Universitatea Paris-Sorbonne (Paris IV, îndrumător filosoful Jean-Luc Marion), cu mențiunea très honorable, pe o temă apropiată subiectului pe care-l vom dezbate în emisiune: Rolul inimii în edificarea subiectivității și a intersubiectivității augustiniene.