miercuri, 24 februarie 2016

Ediția din 26 febr. 2016, Între etic și estetic. Creația lui Constantin Brâncuși în lumina unor noi cercetări interdisciplinare


Ediția din această vineri onorează promisiunea pe care am făcut-o săptămâna trecută, în contextul în care „Colectivul Știință” al RRC, în spațiul emisiunii Știința în cuvinte potrivite, a realizat o ediție specială, dedicată sărbătoririi a 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, de a continua dezbaterea în actuala ediție a Izvoarelor de filosofie.
Așa cum probabil mulți dintre Dvs. își amintesc, invitatul ediției la care facem referire, dl Matei Stîrcea-Crăciun, cercet. şt. dr. la Institutul de Antropologie „Francisc Rainer” al Academiei Române, a pledat pentru o nouă viziune a creației lui Brâncuși, plecând de la ideea insolită că interpretarea și înțelegerea operei brâncușiene trebuie să urmeze, deopotrivă, „limbajele materiei”, cât și ideea unității organice dintre etic și estetic.
Cum trebuie înțeleasă, în lumina cercetărilor interdisciplinare, de culturologie şi antropologie simbolică, întreprinse de către dl Matei Stîrcea-Crăciun, opera integrală a lui Brâncuși? Mesajele etice pe care le transmite opera artistică a lui Brâncuși sunt și ele de valoare universală? Și, în fond, în ce constă unitatea dintre etic și estetic în opera lui Brâncuși?
            La aceste întrebări vom încerca să răspundem într-o emisiune ce are ca miză instituirea unei noi interpretări asupra operei lui Brâncuși.
Dezbaterea noastră va face, cum veți remarca, dese trimiteri la o lucrare de excepție Brâncuşi. Limbajele materiei. Simbolism hylesic: studiu de hermeneutică a sculpturii abstracte, Editura Anima, 2010, semnată de către invitatul nostru, dl Matei Stîrcea-Crăciun.

Inregistrarea dezbaterii este postata la urmatoarea adresa:  
http://www.radioromaniacultural.ro/26_februarie_2016_planeta_radio_izvoare_de_filozofie_intre_etic_si_estetic_creatia_lui_constantin_brancusi_in_lumina_unor_noi_cercetari_interdisciplinare-45329

joi, 11 februarie 2016

Edițiile din 12 și 19 februarie 2016 Diversitate, multiculturalitate, multiculturalism. Cercetări interdisciplinare și filosofice actuale

Problemele filosofiei nu sunt descoperiri ale filosofilor înșiși, cât mai degrabă reacții intelectual-critice la o serie de probleme stringente cu care ne confruntăm în practicile noastre reale de viață.
Vom sublinia această idee în două dezbateri succsive, plecând de la o serie de cercetări interdisciplinare, sociologie, antropologie, psihologie socială, filozofie socială și politică, realizate în ultimele decenii, asupra unei provocări majore, generatoare de mari dileme teoretice și practice, a lumii contemporane. Este vorba despre provocarea diversității cultural-valorice, etnice și etice, la care trebuie să facă față actuala organizare statală a lumii ce se conduce, o știm cu toții, după principiul modern al solidarității naționale.
Cunoscută și sub expresia „dilema multiculturalității” această provocare a diversității (re)aduce în prim planul gândirii reflexive încercarea unor comunități științifice și filosofice de a imagina teorii și reglementări practice menite să armonizeze, într-un sistem de valori-scop universale, identitățile culturale multiple care intră în compunerea organizării statale actuale.
Care este răspunsul teoretic și ideologic la „dilema multiculturalității”, în condițiile în care statele actuale, fundate pe principul modern al majorității etnice și cel al naționalității dominante, sunt nevoite să recunoască legitimitatea unor identități culturale paralele neasimilabile valoric? În limbajul lui Leibniz, filosoful Europei Unite, cum pot fi armonizate monadele, identitățile închise în sine, în condițiile în care acestea nu comunică între ele, întrucât „nu au ferestre”?
Este „multiculturalismul”, actuala doctrină ideologică, eterogenă și complexă, un răspuns valid la provocările diversității culturale și a identităților multiple? Care sunt mecanismele ideologice și, respectiv, ce tipuri de reprezentări identitare, individuale, comunitare și naționale, sunt implicate în tendința actuală de transformare a societăților multiculturale în societăți multiculturaliste? Apoi, ce este multiculturalismul și în ce constă arhitectura sa ideatică? Cum trebuie să înțelegem promovarea manifestă a unui relativism cultural, valoric și etic, recognoscibil cotidian, concomitent cu încercarea de a descoperi valori universale, transculturale, la care să aderăm cu toții, indiferent de contextele și particularitățile care ne marchează viața, deopotrivă, sistemele noastre de trăiri și convingeri personale? Ce tipuri de „valori absolute”, în care să credem cu toții, mai putem institui astăzi, într-o lume în care relativismul s-a metamorfozat într-o valoare cu aplicație universală? În final, cum trebuie să înțelegem actualele provocări, teoretice și practice, legale și morale, produse de fenomenul imigraționist musulman care a bulversat valoric Europa Unită? 
Sunt întrebări la care vom încerca să răspundem, cum arătam, în două ediții succesive ale Izvoarelor de filozofie.
Astfel, în ediția din această săptămână, 12 febr. 2016, accentul dezbaterii va fi pus pe aspectele teoretice, respectiv pe radiografierea ghemului de probleme care se ascund în spatele „dilemei multiculturalității”, într-o abordare istorică, dar însoțită și de firești clarificări terminologice și conceptuale.
În ediția din 19 febr. 2016 dezbaterea se va concentra pe aspectele practice ale „dilemei multiculturalității”, respectiv pe acele chestiunii legate de educare și reglementare, de imaginarea unor soluții de viață viabile în care setul de valori universale, laice, promovate de viziunea umanistă și democratică asupra lumii, ar putea fi corelate cu prezervarea diversității și a identităților multiple.
Invitatul nostru este d-l Lucian-Ștefan Dumitrescu cercet. șt. dr. la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române.
Domnia sa posedă o formația interdisciplinară și diverse competențe științifice – geopolitică, studii de securitate și relații internaționale, drept și științe politice, sociologie rurală, sociologia culturii, sociologie politică, economie și filosofie - certificate prin diplome universitare de licență, masterat și doctorat. Este doctor în sociologie, urmând ca în scurt timp sa-și suțină și al doilea doctorat în filozofie cu tema: Diversitatea ca antinomie a liberalismului.  Filosofia politică a diversității în modernitate și postmodernitate.
Dezbaterea din 12 febr. poate fi accesată de la adresa urmatoare: 
http://www.radioromaniacultural.ro/12_februarie_2016_planeta_radio_izvoare_de_filosofiediversitate_multiculturalitate_multiculturalism_cercetari_interdisciplinare_si_filosofice_actuale-44638


joi, 4 februarie 2016

Ediția din 5 febr. 2016 Filosofie, teologie și literatură în gândirea rusă modernă și postmodernă. Explorări interdisciplinare


Apariția recentă a lucrării cunoscutului filosof al culturii Ivan Ivlampie, prof. univ. la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Spiritualismul rus în secolul XX, Editura Eikon, aduce în cultura noastră nu doar un spor de cunoaștere asupra unicității gândirii filosofice rusești de ieri și de azi, ci și un veritabil îndreptar metodologic apt să ne conducă la înțelegerea posibilității unei filosofii fundate pe trăirea vie a credinței și, paradoxal poate, nu pe generalizările științei.
Despre acest fenomen filosofic unic în cultura reflexivă europenă vom vorbi în ediția din această săptămână a Izvoarelor de filozofie, cu accent pe Ideea rusă care a inspirat și nutrit nu doar ample și vii dezbateri filosofice, ci și creații literare de valoare universală ori subtile speculații teologice.
Cum s-au răsfrânt tematicile culturale și social politice dominante ale societății ruse în gândirea filosofică sistematică? Ce contexte de viață au stimulat dialogul intens, unic în peisajul reflecției europene, dintre filozofie, literatură, trăire religioasă și teologie? În final, care este marea lecție cognitivă și reflexivă pe care o aduce cu sine, în peisajul culturii europene, inclusiv românești, gândirea spiritualistă rusă?
Sunt întrebări asupra cărora se va concentra dezbaterea filosofică din această săptămână. Va astept, ca de obicei, cu drag, pe lungimile de undă ale postului Radio România Cultural.  
Inregistrarea dezbaterii este postata la adresa de mai jos: 
http://www.radioromaniacultural.ro/5_februarie_2016_planeta_radio_izvoare_de_filozofie_filosofie_teologie_si_literatura_in_gandirea_rusa_moderna_si_postmoderna_explorari_interdisciplinare-44307