marți, 28 iunie 2016

Ediția din 1 iulie Filosofia: necesitate sau lux? O dezbatere academică despre valori și bunăstare

Parafranzându-l pe Cato cel Tânăr, filosofia seamănă, atât în percepția publică cât și în cea a lumii academice de pretutindeni, cu o văduvă bogată, iubită pentru moștenirea ei fabuloasă, dar pe care nimeni nu o dorește de nevastă. 
Venerabila tradiție filosofică produce pretutindeni sentimente de reală deferență - căci cine ar îndrăzni să spună că Platon, Aristotel ori Kant nu au adus contribuții majore la dezvoltarea cunoașterii? – în vreme ce atitudinea și comportamentele curente, individuale și instituționale, deopotrivă, sunt încadrabile condescendenței și, mai de curând, indiferenței.   
În ordine individuală, filosofia este privită, în mod paradoxal, dintr-o poziție sufletească ambivalentă: respect și îngăduință în același timp. Astfel, avem respect pentru filosofie și pentru tradiția ei impresionantă, dar suntem plini de ezitări în a-i îndruma pe cei apropiați nouă să urmeze o carieră în acest domeniu. Instituțional, în condițiile în care actualele universității sunt conduse după principii economice și financiare, filosofia este din ce în ce mai marginalizată pentru că în ierarhia cunoașterii sunt preferate acele discipline științifice care sunt legate de tehnologie, adică cele care aduc bani și, totodată, notorietate publică. Pe scurt, pretutindeni în lume, „filosofia” managementului universitar actual, fundată pe ideea că universitățile sunt și trebuie să rămână „o afacere de succes”, a marginalizat filosofia ca disciplină academică, pe motiv că în bugetul de venituri și cheltuieli ea nu este „profitabilă”. Or, ceea ce nu e profitabil economic, se știe, dispare în numele „concurenței loiale”.
Cum s-a ajuns aici? Oare pentru că filosofia este, cum spunea Walter Biemel, cunoscutul discipol al lui Heidegger, o „meserie fără pâine”? Oare reținerile vădite ale guvernelor de a nu cheltui bani pentru cei care vor să se ocupe cu „gânditul” - un „lux” inutil, pe care, nu-i așa? nu ni-l permitem - a produs această situare, individuală și instituțională, ambivalentă? Face parte filosofia din acele „inutile articole de lux ale tradiției” de care noi, oameni ai profitului material și succesului economic imediat, nu avem nevoie? Beneficiile pe care le aduce filosofia atât în viața sufletească individuală, cât și în spațiul public – spațiu intersubiectiv întreținut, cum știm prin dialog rațional generalizat și prin gândirea critică, ambele produse ale filosofiei  - au fost oare uitate? Sunt mai importante valorile prosperității materiale, decât bunăstarea și calitatea vieții interioare dobândite prin contemplare și reflecție critică? 
Firește că astfel de întrebări generate de marginalizarea vădită a filosofiei, stare instituțională reperabilă în multiple medii universitare și academice din întreaga lume, produc îngrijorare, frustrare și chiar teamă în rândurile acelei elite intelectuale atașate de principiile raționalității și ale valorilor, pe care democrația le-a adus în viața noastră individuală și colectivă.
Nu este de mirare, așadar, că o dezbatere cu tema Filosofia: o necesitate sau lux?, găzduită recent de Ateneul Român, a beneficiat de o audiență publică impresionantă pentru a asista la dialogul dintre două mari personalității „transfrontaliere” ale gândirii contemporane: românul Mircea Dumitru, profesor universitar, Rectorul Universității din București, membru corespondent al Academiei Române ( a se vedea, http://filosofie.unibuc.ro/~dumitru/) și americanul Kit Fine, o celebritate a culturii reflexive anglo-saxone, profesor de filosofie și matematici la Universitate din New York (a se vedea, http://philosophy.fas.nyu.edu/object/kitfine).
Vă invit să urmăriți aliniamentele argumentative ale acestei dezbateri în ediția din 1 iulie a Izvoarelor de filosofie, într-o sinteză prezentată de dl prof. Mircea Dumitru, care va fi prezent, în direct, pe lungimile de undă ale Postului Radio România Cultural.

Kit Fine și Mircea Dumitru pe scena Ateneului Român

Înregistrarea emisiunii este postată pe adresa de mai jos: 
http://www.radioromaniacultural.ro/1_iulie_2016_planeta_radio_izvoare_de_filozofie_filosofia_necesitate_sau_lux_o_dezbatere_academica_despre_valori_si_bunastare-51674

miercuri, 22 iunie 2016

Ediția din 24 iunie 2016. Între sacru și profan. Posteritatea științifică și filosofică a operei lui Mircea Eliade

Multiplele comunități de profesioniști ai științelor umane din întreaga lume și, în mod special, cercetătorii specializați în filosofia și istoria religiilor comemoreză în 2016 cei 30 de ani de la moartea lui Mircea Eliade, într-o manieră pe care o cunoaștem și o admirăm cu toții: organizarea de simpozione, de conferințe, sesiuni de comunicări și colocvii prin intermediul cărora cercetările individuale și solitare devin bunuri publice, care sunt puse cu generozitate la dispoziția celor interesați de cultură, de viața intelectuală și spirituală.
Ei bine, ediția din această săptămână a Izvoarelor de filosofie vă propune să urmăriți o prezentare și, firește, o dezbatere de idei despre personalitatea filosofică și științifică a lui Mircea Eliade, plecând de la lucrările Colocviului internațional „Mircea Eliade” organizat, la inițiativa cunoscutului filosof și profesor universitar Ionel Bușe, de către Universitatea din Craiova.
Tema inspirată a colocviului „ Mircea Eliade și actualitatea sacrului” a atras o participare internațională impresionată de cercetători, profesori de filosofia și istoria religiilor din Franța, Italia, Mexic, Portugalia, Brazilia. Între aceste personalități trebuie remarcată și prezența celebrului filosof francez Jean-Jacques Wunenburger cunoscut și la noi prin intermediul mai multor traduceri din vasta sa operă.
Cum se explică audiența internațională crescândă a operei științifice a lui Mircea Eliade? În ce sens ideea camuflării sacrului în profan, idee promovată constant de Eliade în opera sa, mai are și astăzi relevanță? Mai putem vorbi despre „teroarea istoriei”, una dintre ideile obsesive ale lui Eliade, în condițiile proceselor actuale de globalizare a lumii? Acestea sunt întrebările fundamentale la care va încerca să răspundă invitatul emisiunii, filosoful, cercetătorul și profesorul universitar Ionel Bușe.

Inregistrarea emisiunii este postată la adresa de mai jos: 

miercuri, 15 iunie 2016

Ediția din 17 iunie 2016, O viață dedicată filosofiei. Convorbire cu profesorul și filosoful Mircea Flonta (V)
În această ediție difuzăm ultimul episod din convorbirea realizată cu filosoful și profesorul Mircea Flonta, membru corespondent al Academiei Române, unul dintre gânditorii reprezentativi ai vremurilor noastre.
Inspirat din conținutul recentului volum Drumul meu spre filozofie, apărut la Editura Humanitas, acest ultim episod va releva o altă contribuție pe care profesorul Mircea Flonta a adus-o culturii noastre filosofice. Este vorba despre activitatea de traducător căreia i-a dedicat mai bine de 40 de ani de viață, înscriindu-se astfel într-o impresionată tradiție cărturărească cu rol de prim ordin în modernizarea și europenizarea culturii noastre. 

Karl Popper și Thomas Kuhn, David Hume, Kant, Frege, B. Russell, Quine, Wittgenstein, iată doar câteva dintre marile nume ale filosofiei universale ce aparțin,  prin efortul de transpunere a unor texte fundamentale în limba română din opera acestor filosofi, și culturii noastre reflexive, fapt intelectual memorabil pe care-l datorăm profesorului Mircea Flonta și, deopotrivă, echipei de traducători profesioniști care s-au format în preajma domniei sale.

miercuri, 8 iunie 2016

Ediția din 10 iunie 2016, O viață dedicată filosofiei. Convorbire cu profesorul și filosoful Mircea Flonta (IV)


În această ediție difuzăm cel de-al patrulea episod din convorbirea realizată cu filosoful și profesorul Mircea Flonta, membru corespondent al Academiei Române, unul dintre gânditorii reprezentativi ai vremurilor noastre. Inspirat din conținutul recentului volum Drumul meu spre filozofie, apărut la Editura Humanitas - o lucrare document cu o valoare istorică  remarcabilă – cel de-al  patrulea episod al convorbirii se va concentra pe tematizarea contribuțiilor personale pe care profesorul Mircea Flonta le-a adus în cercetarea filosofică a limbajului și cunoașterii științifice.
Între altele, vom vorbi despre cercetarea supozițiilor în știință, despre filosofia cercetătorului, teme de investigații anunțate încă din  lucrarea Perspectivă filosofică și rațiune științifică. Presupoziții filosofice în știința exactă, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985.
Ultimul segment al dezbaterii va fi consacrat interesului teoretic constant al profesorului Mircea Flonta pentru elucidarea naturii filosofiei și identificarea de genuri distincte în cuprinderea cărora au loc practicile filosofice actuale, cu trimiteri la lucrarea paradigmatică a domniei sale: Cum recunoaștem pasărea Minervei? Reflecții asupra percepției filosofiei în cultura românească, Editura Fundației Culturale Române, 1998.


Inregistrarea emisiuii se află la adresa de mai jos: 
http://www.radioromaniacultural.ro/10_iunie_2016_planeta_radioizvoare_de_filosofie_o_viata_dedicata_filosofiei_convorbire_cu_profesorul_si_filosoful_mircea_flonta_iv-50749

miercuri, 1 iunie 2016

Ediția din 3 iunie 2016, O viață dedicată filosofiei. Convorbire cu profesorul și filosoful Mircea Flonta (III)


În această ediție difuzăm cel de-al treilea episod din convorbirea realizată cu filosoful și profesorul Mircea Flonta, membru corespondent al Academiei Române, unul dintre gânditorii reprezentativi ai vremurilor noastre. Inspirat din conținutul recentului volum Drumul meu spre filozofie, apărut la Editura Humanitas, cel de-al treilea episod al convorbirii se va concentra pe descrierea experințelor filosofice trăite de Mircea Flonta în Germania, în anii ’70, ca bursier Humboldt, experiențe generate de contactul cu  gândirea de avangardă a vremii, respectiv cu filosofia analitică a limbajului și, deopotrivă, cu investigațiile filosofice specializate asupra științei.   

Mircea Flonta în studioul de înregistrari al RRC
Inregistrarea dezbaterii este postata la adresa de mai jos:
http://www.radioromaniacultural.ro/27_mai_2016_planeta_radio_izvoare_de_filosofie_o_viata_dedicata_filosofiei_convorbire_cu_profesorul_si_filosoful_mircea_flonta_ii-50317