vineri, 5 iunie 2015

Ediția din 6 iunie 2015. Fidelitate, Interpretare, Creație. Paradoxuri ale traducerii filosofice


Se spune, pe bună dreptate, că într-o cultură traducerile nu pot suplini creaţia originală. Pe de altă parte, este tot atât de adevărat că traducerile pot fi văzute și ca un test de maturitate intelectuală în sensul cunoscutului adagiu: „traducerile nu fac o cultură, dar o reprezintă”.
Dacă în privința necesității de a poseda în limba proprie marile opere intelectuale și artistice produse în alte culturi există un acord unanim, nu același lucru îl putem spune despre actul însuși al traducerii. Dilemele, controversele și dezbaterile în jurul proceselor cognitive și lingvistice implicate în actul traducerii sunt atât de complexe încât, pentru atenuarea lor, s-a inventat un nou domeniu de expertiză, traductologia, știința și arta traducerii, devenită în ultima vreme obiect de studiu universitar și academic.
Cum se raportează filosofia la acest proces enigmatic, mijlocit de actul traducerii, în care o cultură se întâlnește cu alte culturi?
Aceasta este întrebarea la care vă invit să facem un schimb de opinii, plecând de la poziția ambiguă pe care o dețin filosofii în această chestiune. Pe de o parte, filosofii sunt chemați, în calitatea lor de purtători ai gândirii critice, să propună analize conceptuale și reflexive asupra actului însuși de traducere. Pe de altă parte, filosofii sunt constrânși, în virtutea competențelor lor, să traducă marile texte aparținând propriului domeniu de exercițiu intelectual.
Invitat în studio este cunoscutul traducător şi eseist Cătălin Cioabă, lector univ. dr. la Facultatea de filozofie a Universității din București. Între altele, domnia sa a tradus lucrarea Drumul gândirii lui Heidegger de Otto Poggeler, 1998. A retradus, tot pentru Editura Humanitas, prelegerea heideggeriana Prolegomena. Zur Geschichte des Zeitbegriffs, Prolegomene la istoria conceptului de timp şi, în colaborare cu Gabriel Liiceanu, capodopera lui Heidegger, Sein und Zeit, Fiinta si timp. Este, de asemenea, traducător și cotraducător al mai multor volume: Martin Heidegger, Repere de drumul gândirii, Corespondența lui Heidegger cu Hanah Arendt, Ludwig Wittgenstein, Jurnale 1914-1916 și Scrisori despre Tractatus.
Astept intervențiile radiofonice ale Dvs. la cunoscutele telefoane ale RRC.

 Invitat: lector univ. dr. Cătălin Cioaba  
Înregistrarea emisiunii se află la adresa:  
http://www.radioromaniacultural.ro/planeta_radio_izvoare_de_filosofie_luna_iunie_2015-33155

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu