vineri, 26 iunie 2015

Ediția din 27 iunie 2015. Treptele realității. Categoriile filosofice în cercetări clasice și contemporane


 În jurul categoriilor, „cele mai înalte idei ale spiritului”, cum le definea Noica, gravitează, fără îndoială, întreaga gândire filosofică sistematică de la Platon și Aristotel încoace. Marii gânditori, precum Kant ori Hegel și, mai aproape de noi, Husserl ori Heidegger, iar din spațiul reflecției românești, Blaga și Noica, pentru a ne limita doar la nume de prim plan, au considerat că efortul filosofic de a stabili o punte de legătură între lumea limitată a experienței noastre perceptuale și lumea fără margini a gândirii este condiționată de felul în care sunt stabilite atât natura și numărul acestor categorii, dar și modul în care ele se intersectează într-un sistem coerent și atotcuprinzător.
Ei bine, despre aceste eforturi istorice, dar și despre cele mai recente cercetări privind determinarea „treptelor de realitate”, cum mai sunt numite categoriile filosofice, vă invit să vorbim în această întâlnire a noastră pe calea undelor.
Vom fi onorați de prezența în studio a d-lui acad. Alexandru Surdu, Vicepreședinte al Academiei Române, într-o dezbatere despre cel mai amplu proiect de investigare filosofică a categoriilor, întreprins de cercetătorii Institutului de filozofie și psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei  Române. De asemenea, dezbaterea va tematiza și conținutul comunicărilor științifice prezentate la „Simpozionul Național Constantin Noica”, ediția a VII-a, Treptele realității.
Aștept ca de obicei intervențiile radiofonice ale Dvs. prin intermediul cunoscutelor telefoane ale RRC.
 Invitat: acad. Alexandru Surdu, Vicepreședinte al Academiei Române 

Înregistrarea emisiunii se află la adresa: 
http://www.radioromaniacultural.ro/izvoare_de_filosofie_21_iunie_2014_exista_o_metoda_corecta_in_filosofie-16401

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu