miercuri, 10 iunie 2015

Ediția din 13 iunie 2015 Între cer și pământ. Valențe filosofice ale textelor patristice

Practicarea filosofiei ca hermeneutică a textelor clasice greco-latine premoderne, patristice și scolastice, reprezintă, fără îndoială, una dintre remarcabilele contribuții ale tinerei generații de filosofi români, care au racordat cultura noastră reflexivă la marile proiecte intelectuale europene. Acest efort cărturăresc, fără precedent în tradiția noastră filosofică, cunoscut doar în cercul restrâns al specialiștilor, începe să ajungă și în conștiința publicului nostru cultivat, pe măsură ce traducerile, exegezele și cercetările din această zonă de practică filosofică, argumentează că investigarea trecutului este absolut necesară pentru o mai bună înțelegere a prezentului.
Ei bine, despre relevanța filosofică a acestor cercetări erudite care, de cele mai multe ori, se exercită pe texte sincretice, de mărturisire creștină, mistice ori teologice, vom vorbi în această ediție a întâlnirii noastre pe calea undelor, plecând de la o recentă lucrarea semnată de tânărul filosof și cercetător, Florin Crîșmăreanu, Analogie și hristologie. Studii dionisiene și maximiene.  
Subiectul dezbaterii îl va constitui „analogia”, o facultate ori putere a minții noastre, teoretizată încă de Aristotel, prin intermediul căreia noi putem înțelege, plecând de la diversele relații de asemănare, modul în care diversitatea lucrurilor participă, într-un fel sau altul, la unitatea nevăzută a lumii.
Care sunt sensurile filosofice și teologice ale analogiei? Este justificată „pretenția” analogiei de a se institui într-un mijloc de cunoaștere a „celor divine”? Ce importanță are, pentru filosofia actuală, studiul diverselor forme ale gândiri analogice?
Acestea sunt întrebările și provocările dezbaterii din această săptămână la care vă invit, ca de obicei, să participați, prin intermediul cunoscutelor telefoane ale RRC.
Invitatul nostru, dl Florin Crîşmăreanu este licenţiat în filosofie la Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi [2004]; a urmat studii de master în filosofie, 2004-2006, specializarea „Teorii şi practici ale interpretării“, în cadrul aceleiaşi universităţi; în anul 2009 a obţinut titlul de doctor în filosofie [Universitatea „François Rabelais“, Tours, şi Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi] cu teza în cotutelă internaţională Le concept de métaphysique chez Francisco Suarez. De l’analogia entis à l’univocité de l’être.
În prezent este cercetător ştiinţific la Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi. 
 Invitat: cercet. șt. dr. Florin Crîșmăreanu

Înregistrarea emisiunii se află la adresa: 
http://www.radioromaniacultural.ro/planeta_radio_izvoare_de_filosofie_luna_iunie_2015-33155

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu