miercuri, 14 noiembrie 2012

Ediția din 17 nov. Gaston Bachelard: între știință și reverie. Radiografia unei gândiri paradoxale


Gaston Bachelard (sursa: bude-orleans.org)


Invitat: prof. univ. dr. Ionel Bușe 

„Când am trecut de la practica predării științelor la filozofie, nu mă simțeam prea fericit, așa cum sperasem. Am căutat în van rațiunea insatisfacției mele, până în ziua în care, în ambianța familiară a lucrărilor practice de la Facultatea din Dijon, am auzit un student vorbind de universul meu pasteurizat. A fost pentru mine ca o iluminare. Asta era, deci: un om nu poate fi fericit într-un univers sterilizat. Trebuia cât mai curând să fac să mișune microbii pentru a readuce viața. Am alergat la poeți și m-am angajat la școala imaginației”.
Aceste fraze exprimă, pare-se, cele două itinerarii de gândire, raționalitatea științifică și puterea imaginației poetice, pe care filosoful francez Gaston Bachelard (1884-1962) le-a conceput ca fiind reciproc contradictorii și pe care, de cele mai mult ori, în mod paradoxal, le-a cultivat simultan.
Cum putem înțelege această gândire unică, coerentă cu sine, expusă de Bachelard într-o operă nemuritoare de reflecție, dar duală în expresia și conținutul ei? Cum se armonizează cercetările riguroase de filosofia științei, datorate omului de știință Bachelard, un profesionist al matematicii, fizicii ori chimiei, cu cercetările asupra imaginarului și a puterii minții de a crea orizonturi posibile, datorate unui alt Bachelard convertit la poezie, psihanaliză și vis? Cum putem trăi simultan în vis și în realitate, când ele nu-și corespund, oricât am vrea, reciproc? 
Sunt câteva dintre întrebările pe care profesioniștii filosofiei europene și le-au pus în multiple și variate întruniri publice dedicate comemorării, în această toamnă, a celor cincizeci de ani de la trecerea în eternitate a filosofului care a marcat decisiv, printr-o operă cu deschidere enciclopedică, spiritul științific și imaginativ european actual.
Ediția din această săptămână a emisiunii Izvoare de filozofie se aliniază și ea, în mod firesc, la acest travaliu reflexiv de înțelegere a contribuției lui G. Bachelard la descifrarea celui mai de seamă mister al ființei noastre omenești, creativitatea, programând în această sâmbătă o dezbatere pe tema: G. Bachelard – un filosof paradoxal.
Suntem onorați de prezența în studio a d-lui prof. univ. dr. Ionel Bușe, un cunoscător subtil al mediului filosofic francez și european și, într-un anumit sens, un continuator al manierei lui G. Bachelard de a înțelege și practica filosofia.  Domnia sa are puternice afinități cu atmosfera de gândire ce particularizează, în concertul reflexiv european, filosofia franceză actuală, ce-i datorează atât de mult lui G. Bachelard. Astfel, invitatul nostru a urmat între 1993-1995 cursurile de studii aprofundate la Universitatea Bourgogne din Dijon, Facultatea de Litere, specializarea: ,,philosophies de l’existence” și și-a susținut și al doilea doctorat (primul fiind obținut la Universitatea din București, coodonator acad. Gheorghe Vlăduțescu), ca bursier, la aceeași universitate franceză, sub coordonarea cunoscutului filosof Jean-Jacques Wunenburger.
            Aștept ca de obicei intervențiile dvs. radiofonice. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu