joi, 26 noiembrie 2015

Ediția din 27 nov. 2015. Remodelări ale binomului sferă privată vs. sferă publică. Cercetări filosofice actuale


Ideea modernă clasică după care trebuie să distingem între sfera privată (spațiul individual de viață în care se manifestă o serie de „libertăți naturale”: libertatea de gândire și de opinie, libertatea de conștiință, respectiv de credință religioasă, libertatea de asociere, libertatea de expresie, libertatea de manifestare a preferințelor de toate felurile, pe scurt, libertatea de a-ți proiecta și trăi viața în mod liber, fără nici un fel de constrângeri exterioare etc.) și sfera publică (spațiul de viață în care se manifestă comunitar interesele noastre private divergente, spațiul ocupat de exercitarea puterii statului și autorității instituțiilor de toate tipurile, spațiul în care trebuie, prin reglementari explicite, să se producă o serie întreaga de armonizări, politice, civice și cetățenești etc.), își păstrează și astăzi, în condițiile globalizării lumii, al consumerismului generalizat și a obsesiei pentru eficiență economică, relevanța teoretică și practică? Care este starea actuală a „balanței” dintre „public” și „privat”, în condițiile în care mai toate statele lumii, invocând presiuni instituționale, tind să reglementeze și aspecte aparținând în mod tradițional sferei private? Pe scurt, fenomenele legate de globalizare, consumerism și eficiență produc schimbări majore în stilul nostru, privat, de viață?
            Acestea sunt întrebările care vor structura dezbaterea din această săptămână, întrebări sugerate de rezultatele unor incitante cercetări interdisciplinare ce au fost unificate în volumul, apărut recent la Editura Pro Universitaria, cu titlul: Re-thinking the political in contemporary society. Globalization. Consumerism. Economic Efficiency.
Invitat în studio este prof. univ. dr. Viorel Vizureanu, Prodecan al Facultății de filozofie, Universitatea din București.
            


Inregistrarea emisiunii se afla la adresa: dehttp://www.radioromaniacultural.ro/27_noiembrie_2015_planeta_radio_izvoare_de_filozofie_remodelari_ale_binomului_sfera_privata_vs_sfera_publica_cercetari_filosofice_actuale-41620


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu