joi, 23 ianuarie 2014

Ediția din 25 ian. 2014 Între existența mediatică și starea de fapt. Profesia de profesor în analize filosofice actuale


Dezbaprobarea publică a actelor de corupție în care sunt implicate toate profesiile nu are, pare-se, un impact mediatic atât de profund, precum în cazul educatorilor, dascălilor școlii. Reacția etică este firească, pentru că, nu-i așa?, „cel care îi învață pe alții” (acesta este și sensul grecescului didascalos)” trebuie să-și aplice sieși propria învățătură. Nu poți să predai virtutea, dacă tu însuți nu esti virtuos!
Pe de altă parte, psihoza mediatică recentă creată în jurul unor astfel de nefericite exemple de corupție morală, ilustrează situația imposibilă a acelui om care refuza să bea apă, pentru că a aflat că nenumărați alți semeni s-au înecat. În alți termeni, privim cu suspiciune rolul școlii în „deșteptarea umanității din noi”, cum spuneau filosofii iluminiști, cu speranța ridicolă că ar exista vreo alternativă, un fel de „plan B”,  la educație.
            Interogându-ne ca Aristotel - care este media între extreme? – vom adresa, pentru clarificări teoretice și etice, o serie de întrebări pe tema amintită unuia dintre cei mai buni specialiști în filosofia educației de la noi, d-l prof. univ. dr. Gabriel Albu, care a tematizat, în mai multe lucrări și studii interdisciplinare, condiția intelectuală și morală a oamenilor școlii ( A se vedea sumarul ediției din 26 ian. 2013 a Izvoarelor de filozofie).
În această dezbatere vom face și ample trimiteri la o recentă lucrarea a domniei sale, Grijile și îngrijorările profesorului, în mod cu totul special, la capitolul Profesia de profesor.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu