sâmbătă, 1 octombrie 2011

Ediţia din 8 oct. Gândirea europeană în lecturi filosofice româneşti (XI)


Invitat: conf. univ. dr. Viorel Cernica
Difuzăm în această ediţie cea de-a unsprezecea secvenţă sonoră - Filosofie şi interculturalitate în perioada dominaţiei ideologiei marxiste - din serialul radiofonic ce argumentează şi ilustrează că paradigma filosofiei româneşti este interculturală.
Acest episod ar putea fi calificat, spre deosebire de toate celelalte secvenţe ale serialului, ca fiind cel mai dificil atât sub aspect teoretic, cât şi atitudinal.
În primul rând, trebuie stabilit dacă într-o lume totalitară şi sufocată de ideologie putem vorbi despre existenţa unor practici filosofice autentice? Filosofia înseamnă, între atâtea altele, fireşte, şi libertatea gândirii de a pune totul sub semnul îndoielii, inclusiv chestionarea naturii actului de filosofare însăşi. Oare, a permis comunismul, în condiţiile în care marxism-leninismul era singura filozofie „adevărată”, aşa ceva?
În al doilea rând, putem face evaluări obiective asupra poziţiei filosofiei în cultura românească în perioada anilor 1948-1989, când ideea de proces al comunismului şi de condamnare a practicilor totalitare se află în agenda de prim plan a intelectualităţii umaniste româneşti? Ce noutăţii mai putem afla când deja ştim cu toţii cum a fost?
În sfârşit, în ce sens putem vorbi despre o paradigmă interculturală a filosofiei româneşti, când însăşi ideea de interculturalitate a fost modelată politic sub forma internaţionalismului proletar. Despre ce interculturalitate e vorba când cultura „burgheză” trebuia respinsă şi condamnată în numele revoluţiei proletare?
Iată provocările la care va răspunde în acest episod d-l profesor Viorel Cernica.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu