sâmbătă, 22 ianuarie 2011

22 ian. 2011 "Fii tu însuţi"! Despre (re)sursele autenticitatii

Cristian Iftode

Invitatul ediţiei: Cristian Iftode, asist. univ. dr. Facultatea de filozofie, Universitatea din Bucureşti


Oare câţi dintre noi nu au sesizat că în practicarea cotidiană a vieţii, în foarte multe privinţe, suntem puşi în conflict cu ceilalţi semeni de-ai noştri şi chiar cu noi înşine ori de câte ori dorim să ne afirmăm şi să impunem celorlalţi felul nostru de a fi. Fireşte că în astfel de situaţii arta de a negocia are o greutate specifică majoră, întrucât doar ea, pare-se, poate produce acea stare de echilibru în care noi ne putem prezerva atât modul propriu de a fi, opiniile, credinţele şi preferinţele noastre, cât şi posibilitatea de a nu intra într-un conflict iremediabil cu cei din preajma noastră.
Ei bine, acesta pare a fi contextul de viaţă ce i-au determinat pe unii filosofi să cerceteze autenticitatea, adică dorinţa fiecăruia dintre noi de a fi el însuşi şi de a-şi afirma invariabil personalitatea şi demnitatea sa de om în raport cu ceilalţi. De la Socrate şi până astăzi există un puternic filon de gândire interesat de îmbunătăţirea calităţii vieţii noastre, am putea spune de optimizare a relaţiei între vorbe şi fapte şi, pe această bază, de propuneri a unor scenarii imaginare de comportament prin care noi putem dobândi autenticitatea, adică împlinirea dorinţei de a fi noi înşine în orice împrejurare.
Oare filosofia propune modele de autenticitate mai bune decât propriile noastre modele după care ne conducem zilnic? Filosofii sunt mai autentici decât noi, oamenii obişnuiţi? În fond, ce ştiu filosofii despre autenticitate şi noi nu ştim?
Iată dragi prieteni ai emisiunii întrebările asupra cărora vă invit să medităm împreună, plecând de la apariţia recentă la Editura Paralela 45 a unei cărţi cu un puternic impact public. Lucrarea are un titlu sugestiv, Filosofia ca mod de viaţă. Sursele autenticităţii şi este semnată de Cristian Iftode, cadru didactic la Facultatea de filozofie a Universităţii din Bucureşti. Aceia dintre dvs. care urmăriţi constant emisiunea Izvoare de filozofie îşi aduc aminte, desigur, că am iniţiat în urmă cu ceva timp un dialog cu autorul pe marginea contribuţiei de cercetare pe care o aduce acest volum în universul de investigaţie a filosofiei ca mod de viaţă şi că am promis atunci că vom reveni asupra temei autenticităţii propunând o dezbatere liberă cu intervenţii radiofonice din partea dvs.
Prin urmare, a sosit timpul pentru onorarea promisiunilor dedicând ediţia de astăzi a emisiunii dezbaterii libere a temei autenticităţii, respectiv a dorinţei noastre vii de a avea o viaţă împlinită, prin promovarea continuă a felului nostru de a fi. Aştept intervenţiile dvs. radiofonice la tel. 021/311.12.40; 021.319.05.05

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu