joi, 22 octombrie 2015

Ediția din 23 oct. 2015 Cine dă și cine primește? Filosofia în câmpul științelor umane actuale

Invitat: conf. univ. dr. Emanuel-Mihail Socaciu

           Considerată  timp de secole drept „știință a științelor”, depozitară a adevărului, îndrumătoare a tuturor celorlalte forme de comprehensiune a lumii și, deopotrivă, „călăuză a rătăciților”, filosofia a fost plasată, încă de la Platon și Aristotel, în vârful ierarhiei cunoașterii și sursă fundamentală de echilibru existențial.
Cu toate că acest statut privilegiat a fost contestat vehement de științele moderne ale naturii - care s-au instituit ele însele în model de excelență a cunoașterii și producerii adevărului - acest rol de „călăuză” rezervat filosofiei nu a dispărut, pare-se, întru totul, din câmpul cercetărilor de tip socio-uman. 
        Economiștii, sociologii ori psihologii se intersectează în cercetărilor lor teoretice și metodologice, chiar fără voia lor, cu reflecția filosofică profesionalizată, în vreme de filosofii înșiși tematizează multiple date experimentale livrate de cercetarea științifică o societății și omului. Prin urmare, aceste științe sunt la rândul lor „călăuze”, dar pentru filosofie.  
Despre acest dublu statut al filosofiei, de a fi „călăuză”și, in același timp, de a fi „călăuzită”, vom vorbi in emisiunea Izvoare de filosofie din aceasta săptămână. 
Putem stabili, plecând de la această corelație, un anumit avantaj comparativ? Care sunt lecțiile tradiției în acestă privință?  
Invitat în studio este d-l conf. univ. dr. Emanuel-Mihail Socaciu, Director Adjunct al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, Universitatea din București

Înregistrarea audio a dezbaterii poate fi accesata la adresa: 
http://www.radioromaniacultural.ro/23_septembrie_2015_invitat_in_studio_este_d_l_conf_univ_dr_emanuel_mihail_socaciu-39465

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu