sâmbătă, 25 mai 2013

Ediția din 25 mai. Între permanență și schimbare. Filosofia artei în noi contexte situaționale
Unul dintre cele mai percutante paradoxuri ale gândiri filosofice contemporane, constă în faptul că paradoxul însuși a devenit o temă centrală de reflecție. Într-o lume care are nevoie de repere intelectuale, morale și estetice, filosofii vorbesc despre „sfârşitul istoriei”, „înfrângerea gândirii”, „moartea filosofiei” ori „moartea artei”, cu convingerea că acest discurs catastrofic ar putea avea efecte benefice asupra conștiinței noastre atât de tulburate de iureșul vieții în care trăim. 
Cum se explică faptul că cei mai de seamă profesioniști ai filosofiei, fapt pe care-l întâlnim de altminteri în toate investigațiile de tip umanist, au devenit justiţiari chiar cu propriul lor domeniu de exercițiu intelectual? Cultura umanistă și-a epuizat oare sensul şi mesajul înălţător, filosofic, estetic, moral ori formativ, din moment ce pasiunea pentru critică și paradox s-au generalizat la scara întregii lumi globale?
Iată întrebările la care va încerca să răspundă ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe calea undelor. Pretextul dezbaterii îl va constitui un proiect interdisciplinar de cercetare intitulat, Artă. Consum. Finitudine,  finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, proiect în care filosofii, medicii și artiștii plastici se întâlnesc pentru un schimb de cunoaștere, tematizând de la ceea ce împărtășesc în comun: pasiunea pentru artă și reflecție filosofică.
Suntem onorați de prezența în studio a d-nei asist. univ. dr.  Raluca Oancea și a d-lui Cristian Iftode, lector univ. dr., coparteneri în acest incitant proiect de practică artistică și reflecție filosofică. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu