duminică, 5 iunie 2011

Ediţia din 11 iunie. Pornind de la Kant. O dezbatere despre graniţe şi limite în gândirea filosofică actuală

Invitat: cercet. şt. dr. Marius Drăghici
În exerciţiul ei liber gândirea filosofică îşi produce, în mod cu totul paradoxal, atât instrumente de cunoaştere cât şi mijloace ale proprie-i sale autosuspendări. Este ca şi cum cineva ar susţine că în ţarcul cu oi, lupul nu se află dincolo de gard, ci el este continuu înăuntru şi se ospătează ori de câte ori doreşte. Aşadar, nu de „duşmani” exteriori trebuie să-i fie frică gândirii, cât mai degrabă de sine însăşi şi de tendinţele ei sinucigaşe. Numite cu termenul de „scepticism”, aceste tendinţe au mişcat, susţin istoricii filosofiei, gândirea reflexivă europeană, de la vechii greci şi până azi, pe un traseu previzibil: perioadele de optimism şi de încredere în puterile ei sunt permanent însoţite de perioade de negare, defăimare şi tristeţe.

Gândirea se experimentează, aşadar, continuu pe sine, iar din pendularea între cei doi poli ea a ieşit, pare-se, continuu învingătoare: limitele pe care şi le-a pus singură sieşi au fost continuu dezmărginite. Lupul nu poate mânca dintr-o dată toate oile! Dar din faptul că aşa a fost în trecut, nu putem deduce strict că nu va fi altfel în viitor!

Prin urmare, există limite principiale ale gândirii? Există graniţe care o mărginesc şi-i interzic accesul la ceea ce este dincolo de ea?

Acestea sunt întrebările pe baza cărora vă invit să facem un schimb de opinii prin intermediul telefoanelor RRC. Partenerul nostru de dialog este d-l dr. Marius Augustin Drăghici, cercetător ştiinţific la Institutul de filozofie şi psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, autorul unei recente lucrări ce redeschide problematica posibilităţilor şi limitelor gândirii plecând de la Kant, Experimentul Raţiunii Pure. Deducţia kantiană a categoriilor, Editura Grinta, 2011, lucrare pe care o vom lua ca pretext al dezbaterii noastre.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu