vineri, 28 februarie 2014

Edițiile din 1 și 8 martie 2014. Între imaginație conceptuală și critică radicală. Feminismul filosofic azi


Invitat: conf. univ. dr. Tereza Brândușa Palade

Alianța dintre feminism și filozofie a produs în ultimele decenii unul dintre cele mai incitate experimente reflexive contemporane cunoscute sub diverse denominații: „gândire feministă”, „feminismul filosofic” ori „filozofie feministă”. Dincolo de nuanțele de înțeles implicate în aceste denumiri, „feministele” și „feminiștii” au izbutit să-i confere acestei „alianțe” un statut academic și universitar de invidiat, pe măsură ce tradiția filosofică și culturală europenă a fost supusă unei critici radicale și denunțată ca patriarhală, sexistă și represivă, intelectual și moral. Astfel, pretențiile de obiectivitate, adevăr și universalitate ale filosofiei europene sunt relativizate de ideea fundamentală a unei predeterminări culturale și de „gen” a gândirii care, într-un mod subtil, argumentează abordările feministe, încă de la Aristotel, a privilegiat timp de milenii valorile masculine „tari” (legate de război) în dauna valorilor feminine „slabe” (legate de viață), impunând „patriarhatul”, adică prejudecata superiorității bărbatului față de femeie. Simplu spus, cunoscuta realitatea istorică de minorat și de marginalitate a femeii în raport cu bărbatul are, între atâtea altele, fundamente filosofice.
Așa se explică ce marile dihotomii filosofice universaliste, de tipul spirit-materie, cultură-natură, minte-corp, rațiune-instinct, intelect-sensibilitate etc., care au stimulat, cum se știe, crearea de ample sisteme metafizice, sunt nu doar deconstruite de interpretările feministe, ci și reevaluate din perspectiva unei critici radicale, de fundament, a practicilor filosofice tradiționale.
Despre această critică radicală, la „firul ierbii”, a gândirii filosofice însăși, cât și despre noile propuneri conceptuale generate de practicile gândirii feministe actuale vom discuta, succesiv, în edițiile din 1 martie și, respectiv, 8 martie ale Izvoarelor de filozofie, sărbătorind astfel zilele în care experiențele și valorile legate de „faptul de a fi femeie” sunt celebrate în spațiul nostru public.
Astfel, în ediția din 1 martie vă propunem o dezbatere legată de istoria, puțin cunoscută, a întâlnirii dintre mișcarea feministă ancorată, încă din veacul al XVIII-lea, într-o luptă complexă de emancipare existențială, economică, social-politică și culturală a femeii, cu reflecția filosofică sistematică. Care sunt datele istorice și de ambianță culturală care au stimulat critica feministă a culturii și filosofiei europene? Această este principala întrebare la care vom răspunde în această prima întâlnire din miniseria radiofonică dedicată gândirii feministe.În ediția din 8 martie vom aduce în prim plan propunerile constructive ale gândirii feministe de revalorizare a tradiției filosofice, cu accent pe câteva concepte inovative și teme insolite de reflecție, cum ar fi „cercetările de gen” ori „etica grijii”.
Invitată în studio este d-na Tereza-Brândușa Palade, conf. univ. dr. la Facultatea de Științe Politice din București, SNSPA, un nume care s-a impus în ultimul deceniu și jumătate, printr-o prodigioasă activitate de creație filosofică personala, deopotrivă, de cercetare și traducere a unor opere filosofice semnificative, atât în gândirea românească, cât și în diverse comunități epistemice și medii culturale internaționale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu