joi, 1 decembrie 2022

Ediția din 2 decembrie: Incursiuni în filosofia românească. Nae Ionescu și noua generație interbelică.


Din multe puncte de vedere, perioada interbelică a fost „epoca de aur” a filosofiei românești. Caracterizată de o efervescență culturală fără precedent, în această perioadă s-au format și au activat unele dintre cele mai importante nume ale gândirii autohtone, printre care îi enumerăm pe Emil Cioran, Mircea Eliade, Constantin Noica, Vasile Băncilă sau Mircea Vulcănescu. 

Toți aceștia însă au în comun faptul că au fost formați în spiritul gândirii lui Nae Ionescu, o gândire vie, care a fascinat, prin originalitatea ei, întreaga lume culturală interbelică. Având o personalitate carismatică, Nae Ionescu a marcat gândirea filosofică românească atât prin dezvoltarea curentului numit trăirism, după cuvântul german Lebensphilosophie, cât și prin coagularea în jurul său a unui grup format din cei mai influenți gânditori interbelici, care formează așa numita „noua generație interbelică”. Cu toate acestea, gândirea sa, prezentată în special în formă de prelegeri orale și cursuri universitare, a rămas puțin studiată după anii 1990, chiar dacă editarea și publicarea operelor lui Nae Ionescu a început chiar la scurt timp după moartea sa, în anul 1940.

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale, vă propunem o dezbatere despre rolul și influența gândirii lui Nae Ionescu asupra culturii române. Care sunt elementele de originalitate ale gândirii sale? Putem vorbi despre un sistem filosofic la Nae Ionescu? Care sunt principalele coordonate ale acestuia? De ce gândirea sa mai este relevantă și în vremurile noastre?

            Acestea sunt doar câteva dintre întrebările de la care vom porni discuția noastră din această săptămână, alături de Dragoș Grusea, doctor în filosofie și lector al Universității Naționale de Arte din București, specialist în filosofie românească, filosofia artei, estetică și filosofie germană modernă.

Vă invităm și pe dvs. să vă alăturați dezbaterii de vineri seară, ca de obicei, începând cu orele 21.10, pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro                                                                                                                      

Realizator: Cornel-Florin Moraru

miercuri, 23 noiembrie 2022

Ediția din 25 Noiembrie Abecedarul gândirii grecești antice: litera pi (continuare)

 


Săptămâna aceasta, la Izvoare de filosofie, deschidem din nou Abecedarului gândirii grecești la o nouă literă din alfabetul grecesc, anume la litera pi. Cu această ocazie, vom parcurge cele mai variate domenii ale filosofiei, de la fizicalism până la ontologie și metafizica, de la religie până la epistemologie și logică, în căutarea de sensuri inedite și etimologii incitante. În această călătorie vom descoperi originile etimologice ale noțiunii de „poezie”,  „politică”, dar vom afla și ce însemna, inițial, parabola.


Pentru a ne ghida în periplul nostru prin cultura antică, îl vom avea, ca de obicei, invitat pe colaboratorul constant al Izvoarelor de filosofie, Theodor Georgescu, filolog clasicist, conferențiar al Facultății de limbi și literaturi străine a Universității din București și coautor –  alături de Simona Georgescu și Constantin Georgescu - al primului dicționar Grec-Român din cultura noastră, un proiect editorial impresionant, care cuprinde nu mai puțin de 12 volume, dintre care 5 au fost deja publicate – și peste 2400 de pagini.

Vă invităm să vă alăturați și dvs. acestei călătorii peste două milenii și jumătate de istorie a gândirii pe care v-o propunem, vineri, pe data de 25 Noiembrie, începând cu orele 21.10 pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro .

 

Realizator: Cornel-Florin Moraru

joi, 17 noiembrie 2022

Ediția din 18 Noiembrie: Contemplarea – între practica artistică și teorieÎn ediția din această săptămână a Izvoarelor de filosofie are ca prilej de dezbatere un eveniment editorial insolit în spațiul cultural românesc: lansarea în data de luni, 21 noiembrie, începând cu ora 19.00, la librăria Cărturești Carusel (str. Lipscani, nr. 55), a revistei de studii de specialitate a Universității Naționale de Arte din București, UNA. Conținând cercetări ale unora cele mai cunoscute nume din domeniul filosofiei și teoriei artei, Revista UNA pune în dezbatere teme de primă importanță pentru domeniul artelor vizuale, abordând atât subiecte clasice, cât și de avangardă. 

Cu această ocazie, îl vom avea ca invitat în studioul Radio România Cultural pe prof. univ. dr. Cătălin Bălescu, cunoscut pictor român contemporan, rector al Universității Naționale de Arte din București și fondatorul revistei UNA. Având o activitate susținută atât în plan artistic, cât și în plan teoretic, Cătălin Bălescu, conducător de doctorate în arte vizuale a susținut nu mai puțin de opt expoziții personale, a participat la numeroase expoziții de grup, a publicat mai multe articole de specialitate și a editat, coordonat și conceput un număr de peste 10 cataloage.


Tema pe care o propunem spre dezbatere este cea a contemplării, o temă cu tradiție îndelungată în cultura europeană, aflată la intersecția dintre filosofie și practica artistică. Încă din filosofia greacă antică, contemplarea a desemnat activitatea sufletului omenesc prin care ideile sunt percepute în mod direct de către minte, fără intervenția raționamentelor sau deducțiilor. Această intuiție intelectuală, prin specificul său, stă atât la baza studiului filosofic, cât și la baza actului artistic, asigurând atât accesul la adevăr, cât și inspirația creativă. 

Dar, care sunt contextele moderne și actuale de înțelegere a contemplării? Care este rolul contemplării în activitatea artistică? Cum se împletește teoria și practica în formarea unui artist? Ce relație există între teorie și creație?

Acestea sunt câteva dintre întrebările de la care vom porni discuția de vineri seară, ca de obicei, începând cu orele 21.10, pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro
 
Realizator: Cornel-Florin Moraru

miercuri, 9 noiembrie 2022

Ediția din 11 Noiembrie De la Realitatea Virtuală la Realitate+. Cum ne transformă moral noile tehnologii?

 


Dintre tehnologiile emergente actuale, realitatea virtuală este una dintre acelea care ridică unele dintre cele mai interesante provocări pentru filosofi. Pe de o parte, ea propune experiențe complet noi, greu sau imposibil de obținut în lumea reală, de cealaltă parte, efectele sale asupra creierului și comportamentului uman sunt, la ora actuală, greu de prevăzut.

            Așa stând lucrurile, realitatea virtuală nu numai că se configurează ca o anexă a realității, cum au fost de-a lungul timpului imaginația, cărțile și mediul digital, ci un posibil nou mediu de existență cu capacitatea de a îmbogăți și transforma lumea în care trăim, adăugându-i un spațiu virtual imersiv. Din acest punct de vedere, tehnologiile de Realitate Virtuală sunt unice în capacitatea lor de a acționa precum un hacker al creierului uman, reușind să suprascrie informația din lumea virtuală peste cea din lumea reală.

Metafizicieni faimoși, în frunte cu David Chalmers, argumentează că acest spațiu virtual imersiv este, de fapt, o extindere a realității, Realitatea +. În acest context, eticienii și psihologii morali au la îndemnă o unealtă și un mediu nou pentru a cerceta comportamentul moral al indivizilor. Ce ne pot spune acțiunile virtuale despre comportamentul moral? Ce tipuri de reguli morale ar trebui să guverneze interacțiunile noastre în Realitate+?

            Acestea sunt doar două dintre întrebările de la care vom porni discuția din această săptămână, alături de Anda Zahiu, membră a Centrului de Cercetare în Etică Aplicată și doctorandă a Facultății de Filosofie, cu interese de cercetare în domeniile Realității Virtuale, dreptului la privacy și politicilor redistributive. Anda este membră a proiectului de cercetare ENHATEC, care își propune să construiască o etică pluralistă pentru oamenii viitorului.

Vă invităm să vă alăturați și dvs. acestei dezbateri, ca de obicei, vineri, începând cu orele 21.10, pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro .

 

Realizator: Cornel-Florin Moraru

miercuri, 2 noiembrie 2022

Ediția din 4 Noiembrie: Drumul către sine. Reflecții filosofice asupra autenticității


    Încă din vremuri antice, gândirea filosofică, dar și gândirea omului obișnuit,  au căutat, în diverse forme, cunoașterea și înțelegerea de sine. Din această perspectivă, celebrul dicton scris pe templul lui Apollo din Delphi, „Cunoaște-te pe tine însuți”, fixează, pe de o parte, o sarcină de gândire pentru filosofi, dar și o sarcină de gândire pentru fiecare dintre noi. Tocmai de aceea, problema sinelui și a modului în care putem trăi o viață autentică a fost, dintotdeauna, o temă recurentă de reflecție pentru umanitate.

    Abia odată cu filosofia lui René Descartes însă, problema sinelui, a cogito-ului, s-a tehnicizat și și-a găsit, o dată pentru totdeauna, locul central în orice demers filosofic. Faptul că noi suntem, înainte de toate, „lucruri care cugetă” a trasat un întreg program de analiză pentru fiecare dintre filosofii modernității, care s-a concretizat, de-a lungul anilor, în dorința de a defini, în temeni cât mai adecvați, conștiința de sine și raportul pe care-l avem noi cu propria persoană.

    Începând cu epoca post-modernă, această problemă devine însă și mai acută, în contextul criticii aduse de Friedrich Nietzsche asupra conceptelor și valorilor tradiționale, filosofii fiind puși în situația de a da seama, pe de o parte, de modul în care noi ne privim pe noi înșine ca fiind niște entități unitare și, pe de altă parte, de dinamica dezvoltării conștiinței noastre de sine și a relației pe care o avem cu noi înșine și cu lumea în care trăim.

    Cum pot fi unite aceste două aspecte contradictorii ale sinelui? Cum ne construim „povestea” propriei noastre existențe? În ce constă autenticitatea raportului cu noi înșine?

    Acestea sunt întrebările de la care vom porni discuția din această săptămână, alături de Cristina Cristea, doctorandă a Facultății de Filosofie și asistent universitar asociat al Universității din București, lector în cadrul Fundației Calea Victoriei și co-fondator al proiectului „Ateliere Filozofice”, al cărui scop este promovarea dimensiunii practice a filozofiei și valorificarea ei în mediul corporate. Cercetarea doctorală a invitatei noastre examinează din punct de vedere fenomenologic și hermeneutic perspectiva narativă asupra identității personale. Principalul său interes academic constă în înțelegerea structurii existențiale și a implicațiilor etice ale întrebării „Cine sunt eu?” și problematica autenticității sinelui.

Vă invităm să vă alăturați și dvs. acestei discuții, ca de obicei, vineri, începând cu orele 21.10 pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro 

Realizator: Cornel-Florin Moraru

joi, 27 octombrie 2022

Ediția din 28 octombrie: Abecedarul gândirii grecești antice - litera pi

 

Săptămâna aceasta, la Izvoare de filosofie, deschidem din nou Abecedarului gândirii grecești la o nouă literă din alfabetul grecesc, anume la litera pi. Cu această ocazie, vom parcurge cele mai variate domenii ale filosofiei, de la fizicalism până la ontologie și metafizica, de la religie până la epistemologie și logică, în căutarea de sensuri inedite și etimologii incitante. În această călătorie vom descoperi originile etimologice ale pedagogiei, politicii, dar vom afla și ce însemna, inițial, paradoxul.

Pentru a ne ghida în periplul nostru prin cultura antică, îl vom avea, ca de obicei, invitat pe colaboratorul constant al Izvoarelor de filosofie, Theodor Georgescu, filolog clasicist, conferențiar al Facultății de limbi și literaturi străine a Universității din București și coautor –  alături de Simona Georgescu și Constantin Georgescu - al primului dicționar Grec-Român din cultura noastră, un proiect editorial impresionant, care cuprinde nu mai puțin de 12 volume, dintre care 5 au fost deja publicate – și peste 2400 de pagini.

Vă invităm să vă alăturați și dvs. acestei călătorii peste două milenii și jumătate de istorie a gândirii pe care v-o propunem, vineri, pe data de 28 Octombrie, începând cu orele 21.10 pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro .

 

Realizator: Cornel-Florin Moraru

joi, 20 octombrie 2022

Ediția din 21 Octombrie: Între mit și gândire rațională. Despre interpretările filosofice ale mitologiei

 

Deși omul contemporan trăiește preponderent într-o lume dominată de știință și de gândirea rațională, fascinația mitologiei încă se face simțită puternic, atât în mentalul colectiv, cât și în studiile din diversele științe socio-umane. Este suficient să ne gândim la cercetările lui Mircea Eliade, la interpretările lui Sigmund Freud și Carl Gustav Jung asupra miturilor culturii greco-romane sau la raportarea intimă și critică a unor filosofic, cum ar fi Friedrich Nietzsche la miturile fondatoare ale culturii europene. 

În zona filosofiei, problema raportului dintre mit și gândirea rațională a fost tematizată, încă din vremuri presocratice, în fragmentele unor gânditori cum ar fi Heraclit, Parmenide sau Pitagora. Mai mult decât atât, în epoca clasică a filosofiei grecești, Platon integrează mituri în propriile sale scrieri, creând o simbioză între gândirea mitologică și cea rațional-filosofică. 

Dată fiind această perpetuă fascinație pe care mitul ne-o suscită, pentru ediția din 21 octombrie a Izvoarelor de Filosofie, vă propunem o discuție despre valențele filosofice ale mitologiei, precum și despre posibilitățile pe care instrumentele de lucru actuale din filosofie ni le oferă în înțelegerea și interpretarea miturilor. Ce relevanță are mitul pentru omul contemporan? Cum putem defini raportul dintre mit și rațiune în coordonatele filosofiei contemporane? Cum ne poate ajuta filosofia să înțelegem mai bine mitologia greco-romană și cea românească deopotrivă? 

Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vom încerca să răspundem alături de Maria Amarinei, doctorandă a Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București specializată în domeniile hermeneuticii filosofice și a filosofiei mitologiei.

Vă invităm să vă alăturați și dvs. acestei dezbateri, ca de obicei, vineri, începând cu orele 21.10 pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro .

 

Realizator: Cornel-Florin Moraru

joi, 13 octombrie 2022

Ediția din 14 octombrie: Cum este posibilă o istorie a filosofiei românești?
Problema existenței unei istorii a filosofiei românești este încă una foarte controversată, care naște dezbateri culturale extinse în mediile de specialitate. Pe de o parte, este clar că, în cultura română, reflecțiile filosofice nu lipsesc. De la Dimitrie Cantemir până la cercetătorii actuali din domeniu, o sumedenie de autori s-au apropiat de filosofie, fie prin reflecții rapsodice, fie prin tratate, comentarii, monografii și articole de cercetare. Pe de altă parte însă, aceste reflecții nu au o continuitate cronologică bine definită și nici nu sunt marcate, ca în alte culturi, de „tradiții de gândire” sau școli filosofice propriu-zise. 

Toate aceste elemente sunt de natură să pună istoricul filosofiei într-o situație paradoxală și delicată. El nu poate folosi, în studiile sale, criteriile tradiționale ale istoriografiei și este nevoit să argumenteze – factic și metodologic – posibilitatea construcției unei istorii a filosofiei românești, care să dea seama de modul specific în care acest domeniu s-a dezvoltat în cultura noastră. Tocmai de aceea, pentru ediția din această săptămână, vă propunem o dezbatere despre istorie filosofiei românești, precum și despre principalele teme pe care le putem repera în tradiția reflexivă de expresie românească. Cum este posibilă o istorie a filosofiei românești? Care sunt criteriile în funcție de care aceasta poate fi ordonată? Care sunt temele de interes în jurul cărora dezbaterile filosofice autohtone s-au format? 

Acestea sunt câteva dintre întrebările pornind de la care vom începe discuția noastră de vineri, alături de Andreea Neagu, doctorandă în filozofie,  membru al Centrului de Cercetare în Istoria Ideilor Filosofice din cadrul Universității din București, expert în comunicare și cadru didactic în mediul universitar și mediul informal. 

Vă invităm să vă alăturați și dvs. acestei dezbateri, ca de obicei, vineri, începând cu orele 21.10, pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro .


 

Realizator: Cornel-Florin Moraru

joi, 6 octombrie 2022

Ediția din 7 Octombrie: Incursiuni în estetica modernă. Problema gustului estetic


Fiind unul dintre conceptele fundamentale ale esteticii moderne, ideea de gust a creat, în secolul al XVIII-lea, una dintre cele mai extinse și incitante dezbateri filosofice din istorie, care a cuprins toate marile culturi filosofice – cea britanică, cea franceză și cea germană. Definit ca facultate a sufletului omenesc care este implicată în receptarea artei, gustul a fost încă de la primele tematizări filosofice moderne, un concept problematic. Pe de o parte, el este înnăscut, pe de alta el se educă. Pe de o parte, gustul este subiectiv, pe de alta, putem vorbi despre o „măsură” sau „standard” al bunului gust. Pe de o parte, el ține de afectivitatea umană, pe de alta, el are un rol în cunoașterea estetică. 

Tocmai de aceea, pentru acestă săptămână vă propunem o dezbatere care, pe de o parte, redeschide aporiile moderne privitoare la conceptul de gust și, pe de alta, se chestionează privitor la relevanța acestui concept pentru gândirea estetică actuală. Ce este gustul și cum poate fi el definit filosofic? Cum putem vorbi despre o „măsură” a gustului? Ce relevanță mai are conceptul de gust pentru filosofia contemporană?

Acestea sunt întrebările de la care vom porni discuția din această săptămână alături de invitatul nostru, Ștefan Maftei, doctor în filosofie și cadru didactic al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș-Boyai” din Cluj-Napoca, unde susține, printre altele, cursurile de Propedeutică filosofică, Filosofia culturii și Retorică.


Prilejul acestei dezbateri este apariția de curând, la editura Eikon, în traducerea invitatului nostru, a volumului „Despre măsura gustului și alte eseuri”, semnat de marele filosof empirist David Hume. Conținând texte fundamentale pentru estetica modernă, acest volum prezintă prima traducere în limba română a eseurilor filosofice semnate de David Hume și este o apariție notabilă pentru cultura reflexivă română.

Vă invităm să vă alăturați și dvs. acestei dezbateri, ca de obicei, vineri, începând cu orele 21.10 pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro .

 

Realizator: Cornel-Florin Moraru

miercuri, 28 septembrie 2022

Ediția din 30 septembrie: Abecedarul gândirii grecești antice: litera omicron

  

Săptămâna aceasta, la Izvoare de filosofie, deschidem din nou Abecedarului gândirii grecești și reluăm explorarea cuvintelor filosofice trecute în dicționar la omicron. Cu această ocazie, vom parcurge cele mai variate domenii ale filosofiei, de la fizicalism până la ontologie și metafizica, de la religie până la epistemologie și logică, în căutarea de sensuri inedite și etimologii incitante.

Pentru a ne ghida în periplul nostru prin cultura antică, îl vom avea, ca de obicei, invitat pe colaboratorul constant al Izvoarelor de filosofie, Theodor Georgescu, filolog clasicist, conferențiar al Facultății de limbi și literaturi străine a Universității din București și coautor –  alături de Simona Georgescu și Constantin Georgescu - al primului dicționar Grec-Român din cultura noastră, un proiect editorial impresionant, care cuprinde nu mai puțin de 12 volume, dintre care 5 au fost deja publicate – și peste 2400 de pagini.

Vă invităm să vă alăturați și dvs. acestei călătorii peste două milenii și jumătate de istorie a gândirii pe care v-o propunem, vineri, pe data de 30 septembrie, începând cu orele 21.10 pe undele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro .

 

Realizator: Cornel-Florin Moraru