CV

CURRICULUM VITAE
  


Nume: ASLAM CONSTANTIN
Website : www.caslam.ro

Educaţie:
Doctorat, 2000, Universitatea din Bucureşti, Ramura de ştiinţă, Filozofie, disciplina: Istoria filozofiei;
Licenţă, 1985, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie-Filozofie, Secţia Filozofie-Istorie;  
Bacalaureat, 1980, Liceul „Nicolae Bălcescu (actual „Sfântul Sava”), Bucureşti, Secţia Filologie-Istorie;  

Domenii de specializare: Istoria filosofiei europene, Istoria filosofiei româneşti, Estetică filosofică;

Experienţă profesională în învăţământ:
Conferenţiar universitar (titular), Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, 2003 până în prezent;
Lector universitar (asociat), Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, 1996-2002;
Lector universitar (asociat), Institutul de construcţii, Bucureşti, 1989-1993;
Profesor ştiinţe socio-umane, Liceul „Dumitru Petrescu”, Bucureşti, 1989-1990;
Profesor ştiinţe socio-umane, Liceul „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, 1985-1989;

Listă de lucrări

A. Cărţi de autor
1. Palimpsestul identităţii româneşti. Reflecţii asupra fundamentelor culturale ale filosofiei,Editura Crater, Bucureşti, 2000, 315 p. ISBN: 973-9029-84-1;    
2. Problema ontologică în gândirea europeană. Modele conceptuale şi interpretări semnificative, Editura Pelican, 2002, 252 p. ISBN: 973-98219-6-0;   
3. Constantin Noica. Către un model neoclasic de gândire. Perspective interpretative asupra scrierilor timpurii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, ISBN 978-973-27-2019-6
4. Paradigme în istoria esteticii filosofice. Din antichitate până în Renaștere, Iași, Editura Institutul European, 2013, 362 p. ISBN 978-606-24-0005-7 

B.  Cursuri universitare
1. Curs de istoria filozofiei. Modele de investigație ontologică, 2005, Universitatea Nationala de Arte, Bucuresti, 2006; 180 p.
2. Curs de estetica. Paradigme ale artei si frumosului, Universitatea Nationala de Arte, Bucuresti, 2006; 180 p.

C. Articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate și lucrări colective
I. „Studii de istorie a filosofiei româneşti”, Publicaţie editată de Institutul de filosofie şi psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, al Academiei Române (clasificată în categoria „B +”)

1. Articol ştiinţific: Programul studiilor culturale în opera lui Constantin Rădulescu-Motru în vol. „Studii de istorie a filosofiei româneşti”, vol. III, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, p. 11-26; ISBN 978-973-27-1634-2; p.11-26;
2. Articol ştiinţific: Ion Zamfirescu – ultimul maiorescian din gândirea românească a secolului al XX-lea, în vol. IV, „Studii de istorie a filosofiei româneşti”, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, p. 131-152; ISBN-978-973-27-1685-4; p. 131-151;
3. Articol ştiinţific: Perspectiva filosofică asupra culturii în scrierile noiciene timpurii, Bucureşti, „Studii de istorie a filosofiei româneşti”, vol. V, Editura Academiei Romane, 2009, p. 43-70, ISBN 978-973-27-1819-3
4. Mircea Florian în contextul filosofiei interbelice, Bucureşti, „Studii de istorie a filosofiei româneşti”, vol. VI Editura Academiei Romane, 2010, ISSN: 2065-4405,
5. Articol ştiinţific: Critica criticismului maiorescian în gândirea interbelică predat pentru „Studii de istorie a filosofiei româneşti”, Vol. VII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, ISSN:2065-44-05; pp. 120-135;
6. Articol ştiinţific: Philosophia perennis versus Ingenium perenne.  Schița unei tematizări în gândirea românească interbelică, în „Studii de istorie a filosofiei românești”, Vol. VIII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013

II. „Revista de filozofie” Publicaţie editată de Institutul de filosofie şi psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, al Academiei Române (clasificată în categoria „B +”)

1. Articol ştiinţific: Semnificaţia unui tricentenar. Divanul…lui Dimitrie Cantemir şi discursul identitar în cultura veche românească, Tomul XLV, Nr. 6, noiembrie – decembrie, Editura Academiei Romane, 1998;
2. Articol ştiinţific: Dimitrie Cantemir şi prima configurare a formei mentis româneşti, Tomul XLVII, Nr. 3 – 4, august, Editura Academiei Romane, 2000;
3. Articol ştiinţific: Nae Ionescu – Teoria fundamentului cultural al metafizicii, Tomul L, Nr.1-2, ianuarie – aprilie, Editura Academiei Romane,  2003;  
 4. Articol ştiinţific: Intre imitaţie şi iluzie. Teorii semnificative ale artei în gândirea estetică grecească, „Revista de filozofie”, Editura Academiei Române, Tomul LVI, 1-2, ianuarie - aprilie, Nr. 5/6 2008, p. 145-157;
5.  Articol ştiinţific: Continental si analitic in gândirea estetica actuala. De la opoziţie la complementaritate, „Revista de filozofie”, Nr. 1-2, 2009, Tom LVI, Bucureşti, Editura Academiei Romane, 2009, 145-157, ISSN 0034-8260

III. Revue Roumanine de Philosophie„ Publicaţie editată de Institutul de filosofie şi psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, al Academiei Române, clasificată ISI

1. Articol ştiinţific: Le personnalisme énergétique comme philosophie universelle, Revue Roumaine de Philosophie, Tiré à Part, Tome 49, 2005, Nos-12, pp. 207-213,  
IV. Revista „Analele Universităţii din Bucureşti”, Seria Filozofie, clasificată în categ. „B +

1. Articol ştiinţific: Cioran – hermeneutica emoţiilor şi modelarea estetică a filosofiei, Revista Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Filozofie, Anul LX, vol. I, 2011, pp.43-65,
V. „Revista Românâ de Sociologie”,  publicaţie editată de Institutul de sociologie a Academiei Române, clasificată în categoria „B + (BID)”.
 1. Articol ştiinţific: Identitatea românească la începutul secolului al XX-lea. Constantin Rădulescu-Motru și modelul specificității românești, „Revista Română de Sociologie”, Anul XIV, nr. 3-4, 2003,
2. Articol ştiinţific: Mondializare şi globalizare, „Revista Română de Sociologie”, Seria Nouă, Nr. 5-6; Anul XIV, Editura Academiei Romane, 2003;  
3. Articol ştiinţific: Mircea Vulcănescu, Actualitatea unui model ontologic de gândire identitară românească, „Revista Română de Sociologie”, Seria Nouă, Nr. 1-5; Anul XIV, Editura Academiei Romane, 2004;  
4. Articol ştiinţific: Dimitrie Gusti – Fundamente filosofice ale sistemului sociologic, „Revista Română de Sociologie”, Seria Nouă, Nr. 1-2. Anul XV, Editura Academiei Romane, 2005;
VI Articole și studii apărute în lucrări colective

1. Walter Biemel, Un neamț pentru România, în Kunst und Wahrheit, Festschrift für Walter Biemel zu seinen 85. Geburstrag, Volum coordonat de Mădălina Diaconu, Studia FhÆnomenologica, București, Editura Humanitas, 2003;
2. Alexandru Surdu şi vocaţia culturală a filosofiei româneşti, în vol. Alexandru Surdu, Itinerarii logico – filosofice, ISBN 973-596-137-7, București, Editura Paideia, 2003;
3. Prescriptiv şi normativ în estetica artelor vizuale.  Noi configurări teoretice privind statutul teoretic al esteticii, în vol. colectiv Explorări în universul artelor vizuale. Studii şi articole, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice, Catedra de Teorie şi Cercetare, Bucureşti, Editura UNARTE, 2007, p. 16-23, ISBN 978-973-88431-7-2;
4. Poate fi definită arta în termenii practicii sau în termenii experienţei? Perspective ale esteticii analitice, apărut în vol. colectiv Creaţie artistică şi practici interpretative. Istorie conceptuală şi dialog contemporan, Bucureşti, Editura „UNARTE”, 2008, p. 334-360, ISBN 976-973-1932-10-2;
5. Noica - Conceptul „filozofie românească” în “Pagini despre sufletul românesc”, în vol.  colectiv Constantin Noica  în filosofia româneasca, Bucureşti, 2009, Editura Printech, p. 100-133, ISBN 978-606-521-406-4
6. Mircea Florian în contextul disputei:maiorescieni versus naeionescieni, în vol. colectiv Mircea Florian – reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, coord. Mihaela Pop, Viorel Cernica, ISBN 978-973-737-891-0;  
7.  O prietenie tardivă; Din nou despre Cioran – convorbiri cu Mariana Şora şi Mihai Şora, în Întâlniri cu Cioran, Vol. I, Cuvânt înainte de Eugen Simion, Culegere realizată de Marin Diaconu şi Mihaela – Genţiana Stânişor, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1744-84-1,  pp. 262-269; pp. 270-285;
 8. Vederea din afară şi vederea dinăuntru. Fundamente filosofice în configurarea paradigmelor esteticii contemporane, în vol. Art Context. Universitate-Societate-Spațiu Public, București, Editura Unarte, 2010, ISBN, 978-973-1922-83-6, pp. 96-103.

VII.  Participări în granturi de cercetare câştigate prin competiţie naţională (Granturile CNCSIS şi ale Academiei Romane)
1. Membru în echipa de cercetare a Grantului: Reconstructia filosofiei romaneşti din perspectiva unor concepte interculturale, Academia Română,  Contract de cercetare nr. 210/2007; 101/2008 director Viorel Cernica, cercet. şt. dr. Institutul de filolosofie şi psihologie „Constantin Rădulescu-Motru al Academiei Române. Durata desfăşurării grantului: 2007-2008;

VIII. Alte activități cu caracter public (științific și cultural-filosofic)
a) Prefețe
1. Studiu introductiv la Nicolae Bagdasar, Amintiri. Notații autobiografice, București, Editura Tritonic, ISBN: 973-8497-87-6;

2. Cuvânt introductiv la Arta învăţării artei de Mihai Mănescu, Cluj Napoca, Editura Eikon, 2008;  ISBN: 973-757-132-B
3. Cuvânt introductiv la lucrarea Pictură şi text în haiga de Ion Codrescu, Bucureşti, Editura Herald, 2008; ISBN: 978-973-111-038-7
b) Referent științific
1. Referent ştiinţific la cel de-al II-lea volum din Seria Studii de istorie a filosofiei româneşti, 596 pagini, publicaţie a Institutului de filosofie şi psihologie „Constantin Rădulescu – Motru” al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei  Române, 2007;
2. Referent ştiinţific, Cultura postmodernă. Orizonturi de interpretare, coord. Georgeta Marghescu şi Viorel Cenica 2010, Editura Printech, ISBN 978-606-521-615-0

c) Jurnalism științific și cultural-filosofic la Radio România Cultural
Experienţă profesională în jurnalism cultural: Redactor, Redactor de rubrică, Publicist comentator, Realizator de emisiuni la Societatea Română de Radiodifuziune din 1990 până în prezent. Am realizat peste 2000 de emisiunii cu profil cultural-filosofic, de educaţie şi învăţământ difuzate pe undele posturilor de radio ale Societăţii Române de Radiodifuziune: Radio România Tineret, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural.
Emisiunii realizate  - selecţie:  
Realizator la Radio România Tineret, Secţia Învăţământ, Logica pe înţelesul tuturor, emisiune de autor cu o durată de treizeci minute, difuzare săptămânală;
Realizator, în echipă cu Teodora Stanciu şi Dan Manolache, a emisiunii Universitatea Radio, difuzată pe Radio România Actualităţi cu o durată de cincisprezece minute, difuzare săptămânală;
Realizator la Radio România Cultural, Secţia Învăţământ - Programe Educaţionale, Mediateca, Seria Filozofie, emisiune de autor cu o durată de treizeci minute, difuzare săptămânală;
Realizator la Radio România Cultural, Secţia Învăţământ - Programe Educaţionale, Vecinul meu intelectualul, emisiune de autor cu o durată de treizeci minute, difuzare săptămânală;
Realizator la Radio România Cultural, Secţia Ştiinţă, Planeta radio, Izvoare de filozofie, emisiune de autor cu o durată de patruzeci şi cinci de minute, difuzată săptămânal, sâmbăta între orele 17.00-17.45; Această emisiune, împreună cu celelalte emisiunii ce aparţin fluxului Planeta Radio, a primit Premiul pentru jurnalismul  de educaţie, acordat de Comisia Naţională a României pentru UNESCO pe anul 2004; 
Colaborator al emisiunii Ştiinţa în cuvinte potrivite, realizată de Corina Negrea şi Dan Manolache şi difuzată pe Radio România Cultural între orele 13.15-14.00, cu rubrica Neconvenţional despre ştiinţă.

d) Articole și interviuri publicate în „Viața Românească” Revistă editată de Uniunea Scriitorilor şi Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate
1. Ion Eliade Rădulescu şi modelul românesc al filosofului-patriot în prima jumătate a secolului al XIX-lea, “Viaţa Românească”, nr. 1-2/2003;
2. Filozofie şi metafilosofie în gândirea lui Mircea Vulcănescu, în „Viaţa Românească”, nr. 1-2, 2004; 
3. Mihai Şora, Convorbire, Interviu realizat cu Mihai Şora în colaborare cu Marin Diaconu, în „Viaţa Românească”, nr. 4-5, 2004;
Emil Cioran – gândirea vie şi respingerea terţului hermeneutic, nr. 6-7, iunie-iulie, 2005.m
e) Studii şi interviuri publicate în Revista „Arc – Litere, Arte & Meşteşuguri”, editată de Fundaţia Culturală Română
1. Imaginea lui C. Rădulescu-Motru la 125 ani de la naştere, “ARC”, nr. 4 – 1993; 
2. D. D. Roşca şi ideea de gratuitate în filosofia românească „ARC” nr. 17.18, 1996;
3. Către un alt Camil Petrescu, „ARC”,  nr. 1.2., 1997

F. Participări la simpozioane recente

Participare la Simpozionul Naţional Constantin Rădulescu-Motru  în posteritatea critică din 16-17 martie 2007, organizat de Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice al Universităţii din Bucureşti, cu participarea Institutului de filosofie şi psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române. Am prezentat comunicarea: Programul studiilor culturale româneşti în opera lui Constantin Rădulescu-Motru;
Participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizate de Catedra Tehnico-Teoretice a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, 19 martie 2007. Comunicarea prezentată a avut titlul: Prescriptiv şi normativ în estetica artelor vizuale.  Noi configurări teoretice
privind statutul teoretic al esteticii.  
 Participant la Programul cursurilor de vară “Nicolae Iorga”, Ediţia a LV-a, 14 august 2007, Vălenii de Munte, jud. Prahova, în calitate de conferenţiar pe tema Centenar Ion Zamfirescu. Invitat la Masa Rotundă alături de prof. univ. Mariana Tuţescu, prof. univ. Valeriu Râpeanu şi conf. univ. dr. Marin Diaconu;
 Referent ştiinţific la cel de-al II-lea volum din Seria Studii de istorie a filosofiei româneşti, 596 pagini, publicaţie a Institutului de filosofie şi psihologie „Constantin Rădulescu – Motru” al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei  Române, 2007;
 Participant la The International Symposium. The Philosophical Relevance of Contemporary Challenges, Bucureşti, 19 oct. 2007, organizat de Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Catedra de Filosofie, Logică, Psihologie, Sociologie, în colaborare cu Institutul de filosofie şi psihologie „Constantin Rădulescu – Motru” al Academiei Române şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de filosofie, Centrul de Cercetare al Istoriei Ideilor Filosofice, cu tema: The continental Aesthetics versus the analytic Aesthetics  one struggle irreconciliable?
 Participant la Colocviu NEC-Link  Estetica şi artele astăzi / L’Esthétique et les arts aujourd’hui, organizat de Universitatea Bucureşti-Facultatea de Filosofie (UB-FF), Colegiul Noua Europă (NEC) şi Facultatea de filozofie a UBB Cluj (conf. univ. dr. Mihaela Alexandra Pop şi conf. univ. Dan-Eugen Raţiu), în 25 iunie 2008, în calitate de moderator al Masei rotunde: Arta şi estetica: direcţii şi metode de investigare
 Comunicare cu titlul, Esoteric şi exoteric în estetica actuală. Studiu de caz: Laster Ambree, prezentată la Simpozionul Interferenţe în arte vizuale organizat de Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, 6-7 aprilie 2009;
Comunicare cu titlul Spirit şi spiritualitate românească în gândirea de tinereţe a lui Constantin Noica  prezentată la Simpozionului naţional Gândirea lui Constantin Noica astăzi, organizat de Facultatea de filozofie a Universităţii din Bucureşti şi de Societatea Română de Filozofie, 24-26 aprilie, 2009; 
 Comunicarea  cu titlul C. Noica - Conceptul „filozofie românească” în Pagini despre sufletul românesc prezentată în cadrul lucrărilor Simpozionului naţional dedicat centenarului naşterii filosofului Constantin Noica organizat de Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Catedra de ştiinţe socio-umane şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de filozofie, Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice din 27 mai 2009;
 Comunicare cu titlul, Despre starea estetică a minţii. O încercare de răspuns la întrebarea: Este atitudinea estetică un mit? prezentată la Simpozionul Creaţie şi practici artistice. Istorie conceptuală şi dialog contemporan (Ediţia a III-a), organizat de Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice, Catedra de Teorie – Cercetare, 28-29 aprilie 2009;
 Participant cu comunicarea Practici artistice vs. Practici lingvistice  la dezbaterea Corpul ca proiect cultural contemporan. Provocări teoretice. Replici artistice, Proiect CNCSIS condus de conf. univ. dr. Petru Lucaci, organizat de Centrul Artelor Vizuale - Galeria Căminul Artei în 6 noiembrie 2009;
Participare la Simpozionul Naţional, Cultura Postmodernă. Mass-Media şi noua realitate culturală, organizat de Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Catedra de ştiinţe socio-umane şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de filozofie, Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, în 11 nov. 2009, cu titlul Există o estetica postmoderna?
 Simpozionul Art. Context. Universitatea. Societate. Spaţiu Public, organizat de Universitatea naţională de Arte, Facultatea de Arte Plastice, în 10-12 mai, 2010. Am prezentat comunicarea:Vederea din afară şi vederea dinăuntru. Fundamente filosofice în configurarea paradigmelor esteticii contemporane şi am moderat dezbaterile.   
 Participare la Simpozionul Naţional: Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii, organizat între 19 -20 martie 2010, de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Societatea Română de Filozofie şi Centru de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice. Am prezentat comunicarea Mircea Florian în contextul filosofiei româneşti interbelice  
 Participare la Simpozionul Naţional: Maiorescu şi maiorescianismul în conştiinţa filosofică românească actuală, organizat vineri, 26 noiembrie 2010 de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Societatea Română de Filozofie, şi Centru de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice. Am prezentat comunicarea Şcoala filosofică de tradiţie maioresciană. Critica criticismului maiorescian în gândirea interbelică;
 Simpozionul Naţional Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei, organizat în 20 mai 2011 de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Academia Română prin Institutul de filozofie şi psihologie „Constantin Rădulescu - Motru” şi Societatea Română de Filozofie. Am prezentat comunicarea cu titlul Cioran – hermeneutica emoţiilor în scrierile româneşti. În cadrul lucrărilor acestui simpozion am moderat şi Secţiunea I, „Scrierile româneşti ale lui Emil Cioran”;   
 Simpozionul Naţional Lucian Blaga la 50 ani organizat în 9 nov. 2011, de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Academia Română prin Institutul de filozofie şi psihologie „Constantin Rădulescu - Motru” şi Societatea Română de Filozofie;  Am prezentat comunicarea cu titlul Întemeieri metafizice ale esteticii;
 Simpozionul  ART.CONSUM.FINITUDINE, finanțat de AFCN, derulat de Universitatea Naţională de Artă din București, în parteneriat cu Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi, Muzeul Naţional de Artă Contemporană şi Asociaţia Doctoranzilor şi Cercetătorilor în Filosofie- A.D.C.F, Universitatea din Bucureşti. Am fost moderator al conferinței și masei rotunde interdisciplinare din cadrul proiectului Panel 1, Facing Death, Ediția I, 25 mai, 2013. În ediția din 21 oct. 2012, a aceluiași simpozion, în cadrul conferinței Sens și nonsens în viața și cultura contemporană, am moderat lucrările mesei rotunde interdisciplinare, circumscrise în Panel 1, În căutarea sensului – Viață vs. Cultură;   
 Simpozion  Hermeneutica ideii de filosofiei românească, organizat între 8-9 nov. 2013 de  Universitatea din București, Facultatea de filozofie, Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor filosofice; Am prezentat comunicarea:  Prolegomene la o posibila istorie a filosofiei româneşti. Perspective metodologice și am moderat secțiunea: Modelarea filosofică a culturii românești.

Referent doctorate
Am participat în calitatea de referent științific în peste douăzeci de comisii de doctorat organizate de  Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti şi de Facultatea de filozofie a Universităţii din Bucureşti.

Activitatea managerială
Din anul 2010 și până în prezent sunt Directorul Departamentului de Teorie Educație Cercetare și membru al Consiliului profesoral al Facultății de Arte Plastice, precum și membru al Senatului UNAB. .  

Afilieri instituționale
Membru al Societăţii Ziariştilor din România din 1990;
Membru al Asociaţiei Profesioniştilor de Radio din 1990;
Membru fondator al Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice al Universităţii din Bucureşti (2005)
Membru fondator al Societăţii Române de Filosofie (2007)
Membru al Școlii doctorale din cadrul Facultății de filozofie a Universității din București și al unor comisii de îndrumare doctorală;